PGE Dystrybucja partnerem konkursu „Samorząd przyjazny energii”

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także powiatów i podległych im jednostek.

W ramach siódmej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymianę ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do  30 września 2021 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin, informacje o konkursie, a następnie jego wyniki na stronach internetowych organizatora: www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site