PGE Dystrybucja podnosi niezawodność dostaw energii w województwie świętokrzyskim

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna realizuje inwestycje na wschodnich terenach województwa świętokrzyskiego. Trzy zadania, polegające na wybudowaniu linii kablowych średniego napięcia (SN), rozpoczęły się z końcem wakacji. Celem inwestycji jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

W skarżyskim oddziale PGE Dystrybucja trwają prace związane z podziemnym kablowaniem trzech odcinków linii napowietrznej SN. Przebudowane zostaną odcinki relacji Starachowice – Brody, Słupia – Raków oraz Kunów – Brody. Wszystkie te odcinki przebiegają przez tereny zalesione, dlatego linie były wielokrotnie narażone na działanie żywiołów. Kablowaniem objęte zostanie 6 km linii w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również stacja transformatorowa Styków 1.

 

osk-kablowanie1.jpeg

Prowadzone inwestycje zmniejszą awaryjność sieci, co zapewni pewność zasilania naszych odbiorców w tym regionie. Kablowanie linii ogranicza również nakłady związane z przyszłościową eksploatacją urządzeń. Podziemne linie kablowe są odporne na czynniki atmosferyczne, dlatego znacząco zmniejszają liczbę awarii masowych podczas gwałtownych zjawisk pogodowych – mówi dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Wojciech Nita.

 

osk-kablowanie2.jpeg

Spółka w ramach programu kablowania sieci SN systematycznie modernizuje swoją infrastrukturę energetyczną. Program ma na celu zmianę struktury sieci poprzez zwiększenie udziału linii kablowych do min. 30 proc. do 2028 roku, co znacząco poprawi parametry jakościowych dostaw energii. Kompleksowa modernizacja sieci realizowana przez PGE Dystrybucja jest możliwa m.in. dzięki środkom z emisji akcji przeprowadzonej przez PGE S.A. o wartości 3,2 mld zł, z których połowa trafiła na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z szeroko zakrojoną transformacją energetyczną.

 

Planowany termin ukończenia inwestycji to pierwszy kwartał 2023r. Koszt tych trzech zadań to blisko 3,5 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site