PGE Dystrybucja podpisała porozumienie z Państwową Strażą Pożarną w Olsztynie

PGE Dystrybucja Oddział Białystok i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie podpisały list intencyjny o współpracy. To kolejna umowa zawarta przez białostockich energetyków. Podobna została zawarte w ubiegłym roku z Podlaską Komendą Wojewódzką PSP.

Porozumienie podpisano 17 lutego 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyli Jacek Płoński - dyrektor generalny Oddziału Białystok oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Porozumienie obejmuje wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a przede wszystkim wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej.

 

2023_maledsc_3965-zdj-psp.png

- Kierując się dobrymi doświadczeniami wynikającymi ze współpracy z Podlaską Komendą PSP chcieliśmy rozszerzyć wspólne działania również na inne jednostki– powiedział Jacek Płoński, dyrektor generalny Oddziału Białystok. – Współpraca białostockiego oddziału PGE Dystrybucja z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie, oprócz udziału w sztabach i akcjach kryzysowych, będzie polegała m.in. na szkoleniach usprawniających kooperację podczas prowadzonych działań, wymianie doświadczeń czy obsłudze sprzętu – dodał.

- Wspólna wymiana doświadczeń w działaniach ratowniczych, a takimi są choćby usuwanie skutków po przejściu nawałnic, z którymi w ostatnich latach na terenie naszego województwa spotykamy się coraz częściej, jest bezcenna. Wszyscy wiemy, jak ważne dla obywateli jest szybkie udrożnienie dróg, czy przywrócenie dostaw energii elektrycznej. Dlatego Nasze porozumienie obejmuje między innymi zakres współpracy podczas wspólnych szkoleń, na których strażacy i energetycy będą mogli, wymienić wspólne doświadczenia z akcji ratowniczych – podkreślił nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Istotnym elementem współpracy, którego oczekują obie strony, jest płynność przepływu informacji o zagrożeniach i istotnych zdarzeniach. Od wielu lat białostocki oddział spółki współpracuje z PSP w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ratowania ludzkiego życia, ochrony środowiska, usuwania awarii czy walki z pożarami. Zarówno szkolenia merytoryczne, jak i ćwiczenia terenowe zostaną przeprowadzone na obiektach administrowanych przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok – głównie na stacjach średniego napięcia.

Podpisane porozumienie obejmie obszar Rejonu Energetycznego (RE) Ełk, czyli ponad 7,5 tys. km2 na obszarze 8 powiatów i 27 gmin. Założenia dokumentu wpisują się w odpowiedzialność społeczną obu instytucji i ukierunkowane są na służbę dla lokalnych mieszkańców. Wspierając się w działaniach, strażacy i pracownicy PGE Dystrybucja będą mogli szybciej i efektywniej realizować przypisane im zadania.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site