PGE Dystrybucja pomaga dzieciom w zdalnej edukacji

Zarząd PGE Dystrybucja podjął decyzję o przekazaniu stacjonarnych zestawów komputerowych oraz notebooków na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYK” w Janowie Lubelskim.  Sprzęt trafi do dzieci, które z powodu braku komputera uczestniczyły  w zdalnej edukacji w okrojonym zakresie.

Przekazanie sprzętu odbyło się w siedzibie PGE Dystrybucja 18 czerwca 2020 r. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Bondyra, prezes zarządu PGE Dystrybucja oraz  Michał Komacki, wicestarosta Janowski.  Spółka przekazała ze swoich zasobów zestawy urządzeń komputerowych oraz notebooki dla realizacji celów i zadań statutowych Powiatu Janowskiego prowadzącego Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „PROMYK” w Janowie Lubelskim, nadzorowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

 

img_7274.jpg

Decyzja zarządu PGE Dystrybucja o przekazaniu sprzętu komputerowego dla podopiecznych Placówki „Promyk” z Janowa Lubelskiego była naszą odpowiedzią na potrzeby placówki, w której dzieci nie mogły  uczestniczyć w zdalnej edukacji w mijającym roku szkolnym. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy pomóc dzieciom w nauce – powiedział podczas przekazania sprzętu Andrzej Bondyra, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Bardzo dziękuję w imieniu własnym, władz Powiatu Janowskiego a szczególnie pracowników i wychowanków Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej „Promyk”.  Przekazany sprzęt posłuży dzieciom przede wszystkim do nauki, ale również do zabawy jeszcze przez wiele lat. Każdy otrzymany komputer będzie bardzo pomocny w procesie kształcenia dzieci. Myślę że podopieczni wraz z opiekunami placówki, która dziś otrzymuje ten dar, będą pamiętać o Państwa hojności i również podziękują za ten prezent. Jeszcze dziś komputery trafią do naszej placówki i od jutra będą służyć dzieciom - powiedział Wicestarosta Michał Komacki odbierając sprzęt z siedziby spółki.

PGE wspiera walkę z koronawirusem

Spółki z Grupy PGE od początku pandemii włączają się w walkę z COVID-19, w tym również w pomoc dzieciom i osobom starszym.

W połowie marca zarząd PGE zdecydował o przekazaniu 5 mln zł na rzecz szpitali i placówek medycznych. Dodatkowo, pracownicy Grupy PGE zaangażowali się w wolontariat, mający na celu pomoc najbardziej potrzebującym. Grupa PGE oddelegowała także kilkudziesięciu pracowników do wsparcia obsługi Infolinii NFZ oraz przekazała płyn do dezynfekcji na rzecz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który za pomocą wolontariuszy rozdystrybuował je wśród osób starszych.

PGE Dystrybucja w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 przekazała w kwietniu środki ochrony osobistej dla personelu Szpitala w Lubartowie, środki czystości dla Powiatowego Szpitala we Włoszczowej, termometry bezdotykowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowie oraz komputery dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Spółka przekazała również darowizny finansowe dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku oraz dla SPZOZ w Szczebrzeszynie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site