PGE Dystrybucja potroiła w 2019 r. moc mikroinstalacji przyłączonych do sieci

Ogromne zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii przełożyło się w ubiegłym roku na trzykrotny wzrost przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci PGE Dystrybucja. Tylko w ubiegłym roku przyłączono blisko 42 tysiące takich nowych źródeł o łącznej mocy 254 MW

W sumie na koniec 2019 roku w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. wszystkich mikroinstalacji OZE, o łącznej mocy 330 MW. Dla porównania, na koniec 2018 r. łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja wynosiła 19 tys., a ich moc wynosiła 109 MW. 

 

fotowoltaika-i-wiatraki01.jpg

- Niewątpliwie  odbiorcy mają coraz większą świadomość korzyści płynących z aktywnego uczestnictwa w rynku. Wdrożenie i realizacja programu Mój Prąd, jakże ważnego z punktu widzenia spełnienia przez Polskę wymogów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, jest silnym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Spółka PGE Dystrybucja jest gotowa na nowe wyzwania związane z transformacją energetyki, o czym świadczy ubiegłoroczna liczba przyłączonych odnawialnych źródeł energii do naszej sieci – powiedział Prezes Zarządu PGE Dystrybucja, Wojciech Lutek.

PGE Dystrybucja dysponuje największym obszarem sieci elektroenergetycznej w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do 5,5 milionów klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru Polski.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site