PGE Dystrybucja pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

PGE Dystrybucja, największy Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 podpisała dwie umowy na pozyskanie 90 mln złotych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W najbliższym czasie zostaną podpisane jeszcze trzy kolejne umowy na kwotę 136 mln zł. Łącznie spółka pozyska ponad 226 mln zł dofinansowania na realizację jedenastu zadań inwestycyjnych na terenie działania pięciu oddziałów Spółki.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego celem jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są projekty nastawione m.in na rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej, rozwój zrównoważonej turystyki oraz rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej.

 

pge-dystrybucja-pozyskala-dofinansowanie-z-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska-1.jpg

PGE Dystrybucja wzięła udział w ogłoszonym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w naborze nr FEPW.02.01-IP.03-001/23 prowadzonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Konkurs przeznaczony był dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom dofinansowania w konkursie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Spółka złożyła pięć wniosków na realizację łącznie jedenastu zadań inwestycyjnych na terenie oddziałów działających w objętych Programem województwach. Wysokość dofinansowania poszczególnych wniosków jest zależna od kosztów kwalifikowanych zadań.

W warszawskim oddziale PGE Dystrybucja z dofinansowaniem wybudowane zostaną dwie stacje 110/15kV: stacja 110/15kV Wyszków oraz stacja 110/15kV Krasnosielc. Nakłady inwestycyjne to ponad 69 mln zł, z czego 52 mln stanowi pozyskana przez spółkę dotacja. Na rozwój inteligentnej sieci dystrybucyjnej na terenie oddziału Skarżysko-Kamienna uzyskano dofinansowanie w kwocie blisko 40 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę trzech Głównych Punktów Zasilających: GPZ Końskie Stary Młyn, GPZ Kielce Wschód, GPZ Kazimierza Wielka. Koszty kwalifikowane tych inwestycji to ponad 55,5 mln zł.

W ramach Programu zrealizowana zostanie modernizacja linii 100kV Nisko-Biłgoraj oraz modernizacja stacji 110/15kV Boguchwała na terenie rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Łączny koszt obu zadań to blisko 90,5 mln zł. Dofinansowanie (ponad 70 mln zł) obejmie m.in. budowę i modernizację ponad 43 km sieci elektroenergetycznej dla wsparcia rozwoju energii generowanej w OZE. W białostockim oddziale spółki pozyskane w ramach programu 34 mln zł zostaną spożytkowane na modernizację linii 110kV Łomża 1 – Łomża 2 oraz modernizację stacji 110/15 kV Łomża. W ramach zadania zmodernizowanych zostanie 3,8 km linii WN. Łączny koszt zadania PGE Dystrybucja wynosi blisko 46,5 mln zł.

Budowa i modernizacja 4 stacji SN/nN oraz modernizacja 22,2 km sieci elektroenergetycznej w oddziale Zamość także pozyskały pozytywną opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach pozyskanych 29,7 mln zł zamojscy energetycy przebudują linię 110kv Chełm Systemowa – Chełm Cementownia 2 oraz linię SN (średniego napięcia) ZMJ-Południowa. Tu również zmodernizowane zostaną stacje transformatorowe Łanowa, Błonie KR, Błonie Surowce Wtórne i Klonowa oraz linie nN (niskiego napięcia) zasilanych z tych stacji zostaną zastąpione liniami kablowymi (w kolejnych etapach).

Zadania inwestycyjne, które spółka będzie realizowała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, mają na celu zarówno podniesienie stabilności dostaw energii elektrycznej na terenie pięciu oddziałów PGE Dystrybucja, jak i zwiększenie udziału energii generowanej przez odnawialne źródła w mikście energetycznym. Modernizacja obiektów elektroenergetycznych pozwoli na przyłączanie kolejnych mocy wytwórczych do sieci dystrybucyjnych, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie zielonej energii.

 

 

belka-mkis.jpg

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

dystrybucja_site pgedystrybucja_site