PGE Dystrybucja przyłącza w 2020 rekordową liczbę mikroinstalacji

W pierwszym kwartale 2020 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 654 mikroinstalacje o łącznej mocy 135,031 MW. Liczba przyłączeń mikroinstalacji do sieci PGE Dystrybucja za pierwszy kwartał bieżącego roku jest większa od rekordowego IV kwartału 2019, kiedy operator przyłączył do sieci 17 091 mikroinstalacji o łącznej mocy 105,99 MW.

Zdecydowana większość mikroinstalacji została przyłączona w trybie zgłoszenia, jedynie kilka z nich zostało przyłączonych na podstawie umowy.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 71 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc niezaliczanych do mikroinstalacji. Były to 64 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 48,26 MW, cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW oraz trzy biogazownie o mocy 4,45 MW.

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii i zainteresowanie Polaków zieloną energią obrazuje najlepiej  porównanie liczby przyłączeń mikroinstalacji z pierwszego kwartału 2020 r. z wynikiem z analogicznego kwartału 2019 r. W pierwszym kwartale ubiegłego roku PGE Dystrybucja przyłączyła niespełna 5 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 29 MW. W drugim kwartale przyłączono już 7 tys. mikroinstalacji o mocy 45,02 MW, a w trzecim było to niemal 12 tysięcy źródeł o całkowitej mocy 74,58 MW.

W całym 2019 roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączono blisko niemal 50 tys. mikroinstalacji o mocy 254,4 MW. Łącznie na koniec ubiegłego roku w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. mikroinstalacji o mocy około 330 MW.

W całym 2019 roku do sieci operatora przyłączono w większych instalacjach OZE niemal 117MW, z czego 63 MW to elektrownie wiatrowe, 42 MW to fotowoltaika, a blisko 12 MW to biogaz.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site