PGE Dystrybucja realizuje nową inwestycję na Mazowszu

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa zmodernizuje Główny Punktu Zasilania Dylewo. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego.

W ostatnich latach jednym z kluczowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Oddział Warszawa była budowa elementów pierścienia Ostrołęka – Dylewo – Myszyniec – Łyse – Kolno. Modernizowano i budowano kolejno stacje i łączące je linie wysokiego napięcia. W ubiegłym roku Oddział informował o wykonaniu kolejnego elementu inwestycji, która pozwala domykać długo oczekiwany pierścień energetyczny. Był to kolejny odcinek pierścienia linii 110 kV  o długości 35 km pomiędzy punktami Łyse – Kolno. Inwestycja podniosła poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie powiatów Ostrołęka i Kolno.

 

gpz-dylewo-ix-2021-2_.jpg

W 2021 Warszawski Oddział PGE Dystrybucja wykonuje kompleksową modernizację stacji 110/15 kV Dylewo. Stacja zostanie wykonana w technologii HIS, czyli z kompaktową aparaturą. Jest to bardzo ważna inwestycja sieciowa dla Mazowsza, ponieważ zwiększa niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Docelowo stacja Dylewo zasili dziewięć linii średniego napięcia i kilkaset stacji transformatorowych (SN/nN), za pomocą których energia jest dostarczana do tysięcy odbiorców na tym terenie. Nowoczesne rozwiązania wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale usprawnią obsługę stacji.

 

gpz-dylewo-ix-2021-1.jpg

W dotychczasowym układzie sieci GPZ Dylewo pracował jako stacja odczepowa, czyli zasilana promieniowo jedną linią 110 KV. Po modernizacji stanie się elementem zamkniętego pierścienia, co umożliwi dostarczanie energii z pominięciem długotrwałych wyłączeń. Powstanie układ, który poprawi pewność zasilania odbiorców energii.

W GPZ Dylewo znajdą zastosowanie najnowocześniejsze rozwiązania. Wykorzystane urządzenia wysokiego napięcia będą wykonane w technologii PASS. Polega ona na zastosowaniu gazu SF6, który jest lepszym izolatorem niż powietrze i lepiej gasi łuk elektryczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wybudować urządzenia o zwartej, kompaktowej konstrukcji. Nowy GPZ, o większej funkcjonalności i większej liczbie urządzeń, w tym nowe urządzenia zapewniające rezerwę, udało się zmieścić na dotychczas zajmowanej powierzchni.

 

dylewo-1.jpg

Rozdzielnica wykonana w technologii zastosowanej w GPZ Dylewo będzie bardziej odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, co między innymi redukuje do minimum usterki związane ze zmianą wilgotności powietrza. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, realną korzyścią z zastosowania nowej rozdzielnicy 110kV będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji. Wysoka jakość wykonania wymagana przez zastosowaną technologię gwarantuje żywotność na poziomie 50 lat.

Dzięki modernizacji stacji zostaną wdrożone liczne funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Zdalna obsługa, zwłaszcza w przypadku potencjalnej awarii na tym terenie, przełoży się na szybszy czas reakcji służb technicznych na całym obszarze zasilanym ze stacji GPZ Dylewo. Dodatkowo inwestycja znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy na tym terenie, w tym również dla odnawialnych źródeł energii. Całkowita modernizacja tego rodzaju stacji 110/15kV wymaga nakładów rzędu 13,5 mln złotych. Zakończenie budowy i oddanie stacji do użytkowania przewidziano w 2022 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site