PGE Dystrybucja rozmawia z samorządowcami

13 czerwca w Białymstoku na VI Forum Energetycznym dla Samorządów spotkali się przedstawiciele PGE Dystrybucja i władz samorządowych z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Podczas zorganizowanego z inicjatywy PGE Dystrybucja spotkania przedstawiono m.in. plany dotyczące rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w regionie.

Tegoroczne Forum Energetyczne to kontynuacja dziesięcioletniej już tradycji spotkań władz lokalnych z przedstawicielami PGE Dystrybucja. Spotkanie w Białymstoku zostało objęte Patronatami zarówno Wojewodów jak i Marszałków z woj. podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, a głównym celem było prowadzenie dialogu oraz wymiana doświadczeń, opinii i informacji między operatorem systemu dystrybucyjnego i lokalnymi władzami samorządowymi. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy podkreślali, że wzajemne zrozumienie potrzeb oraz obowiązujących procedur stanowi trzon efektywnej współpracy dla dobra lokalnych społeczności.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. zakres inwestycji w poszczególnych powiatach czy gminach – wykonanych i planowanych. W samym 2022 r. białostocki Oddział PGE Dystrybucja zainwestował na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ponad 315 mln zł. Duża część inwestycji była realizowana w oparciu o Program Kablowania, którego celem jest zwiększenia udziału linii kablowych do 30% w sieci średniego napięcia (SN). W wyniku przyjętych założeń inwestycyjnych w oddziale Białystok skablowano około 540 km linii energetycznych. Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo pracy sieci, dokonano przeglądu 2,5 tys km linii SN i nN oraz oczyszczono pasy technologiczne z drzew, gałęzi i krzewów wzdłuż blisko 6,5 tys. km linii SN i nN.

 

ob-forum-1.jpg

- Na inwestycje w 2023 roku, planujemy przeznaczyć ponad 600 mln zł. W tym roku zakończą się prace polegające m.in. na modernizacji stacji Łomża1, co znacznie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców zachodniej części Podlasia. Białostocki Oddział PGE Dystrybucja wspiera także rozwój sieci kolejowych w Polsce. W bieżącym roku zaplanowaliśmy odbiory 3 stacji do podłączenia trakcji kolejowych na terenie województwa podlaskiego za kwotę prawie 37 mln zł. Będą one zasilać modernizowaną linię kolejową Rail Baltica–  podkreślał Jacek Michał Płoński, dyrektor generalny białostockiego oddziału PGE Dystrybucja.

W szóstej edycji Forum wzięło udział ponad 140 osób. Obok przedstawicieli PGE Dystrybucja obecny był wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. W spotkaniu uczestniczyli także starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz delegowani przedstawiciele samorządów z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Państwowej Straży Pożarnej.

 

ob-forum-2.jpg

W dyskusjach, które toczyły się po wystąpieniach prelegentów, wszyscy uczestnicy Forum zgodnie podkreślali, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, podnoszącej stabilność dostaw energii elektrycznej, przynosi wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym oraz mieszkańcom regionu. Kontakty nawiązane podczas tego spotkania będąz pewnością kontynuowane w formie roboczej współpracy na szczeblach Rejonów Energetycznych.

Tegoroczne Forum zostało objęte patronatami zarówno Wojewodów jaki Marszałków z woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site