PGE Dystrybucja rozpoczyna nową inwestycję na Mazowszu

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczyna bardzo ważną inwestycję sieciową na Mazowszu – budowę stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) Korczew 110/15 kV. W miejscowości Korczew w powiecie siedleckim stanęły fundamenty pod nową stację, która zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej na obszarze powiatu siedleckiego. Zakończenie budowy i oddanie stacji do użytkowania przewidziano do końca pierwszego kwartału 2022 roku.

Budowa nowego Głównego Punktu Zasilania Korczew podniesie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie powiatu siedleckiego. Docelowo stacja Korczew zasili 7 linii średniego napięcia i kilkaset stacji transformatorowych (SN/nN), za pomocą których energia jest dostarczana do tysięcy odbiorców na tym terenie.

 

1-korczew.jpg

Dzięki budowie nowej stacji zostaną wdrożone liczne funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, np. funkcja monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, funkcja bieżącego monitoringu i zdalnego sterowania urządzeniami, funkcja automatycznej kontroli parametrów napięciowych i przepływów mocy.

Nowoczesne rozwiązania wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale zapewnią prostą obsługę stacji. Zdalna obsługa, zwłaszcza w przypadku potencjalnej awarii na tym terenie, przełoży się na szybszy czas reakcji służb technicznych na całym obszarze zasilanym ze stacji GPZ Korczew. Dodatkowo inwestycja znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy na tym terenie, w tym również dla odnawialnych źródeł energii.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site