PGE Dystrybucja S.A. kończy największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej w Czosnowie - najważniejsza inwestycja energetyczna PGE na Mazowszu - osiągnęła III, przedostatni etap. Nowoczesna stacja elektroenergetyczna 110/15 kV wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów

 

pge-konczy-najwieksza-inwestycje-w-siec-dystrybucyjna-na-mazowszu.png

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu realizowana przez PGE Dystrybucja S.A. Spółka wybudowała już Główny Punkt Zasilający (GPZ) Czosnów oraz dwa tory linii kablowej 110 kV o długości 14,8 km, łączące istniejący GPZ Łomianki z nową stacją 110/15 kV w Czosnowie. Jest to aktualnie najdłuższa linia kablowa wysokiego napięcia w majątku PGE Dystrybucja. 

 

pge-konczy-najwieksza-inwestycje-w-siec-dystrybucyjna-na-mazowszu.jpg

Dostępność energii elektrycznej jest już dla nas tak oczywista, że często zapominamy o tym, że obok inwestycji w źródła wytwórcze kluczowe są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. Bez linii dystrybucyjnych, transformatorów i rozdzielni nie jest możliwe funkcjonowanie dynamicznie rozwijających się terenów inwestycyjnych, jak te na Mazowszu, w gminie Czosnów – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

pge-konczy-najwieksza-inwestycje-w-siec-dystrybucyjna-na-mazowszu_1.png

W tym roku wybudowano kolejną linię wysokiego napięcia 110 kV, łączącą Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów i Łomianki. Nowa, napowietrzno-kablowa linia o długości ok. 9,1 km została włączona w istniejącą linię 110 kV Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki. Z uwagi na kwestie zagospodarowania (wysoka urbanizacja) i ukształtowania terenu oraz ze względu na aspekty ochrony środowiska znaczna część linii (6,6 km) została wybudowana jako kablowa. Dwutorowy odcinek napowietrzny 110 kV ma długość ok. 2,5 km.

 

Istotnym miernikiem znaczenia inwestycji PGE Dystrybucja na naszym terenie jest fakt, że po uruchomieniu w 2017 roku stacji Głównego Punktu Zasilania w Czosnowie i związanym z tym faktem zapewnieniem możliwości przyłączania nowych odbiorców,  liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie naszej gminy w krótkim czasie podwoiła się. Oznacza to nowe miejsca pracy oraz wyższe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Inwestycja PGE to niewątpliwie milowy krok w dążeniu do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego Gminy Czosnów, jak również całego regionu – podkreślił Antoni Kręźlewicz, wójt Gminy Czosnów.

 

Ostatni, czwarty etap inwestycji, przewidziany do realizacji jeszcze w tym roku, to budowa dwóch linii kablowych wysokiego napięcia ze stacji 400/110 kV Mościska. Inwestycję tę przeprowadzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a nowe połączenie do stacji 110/15 kV w Łomiankach i stacji 110/15 kV Czosnów pozwoli zamknąć pierścień energetyczny, zwany węzłem Czosnów. Zamknięty pierścień sieci energetycznej sprawia, że stacja energetyczna jest zasilana dwiema liniami - w przypadku wyłączenia jednej linii lub uszkodzenia niektórych jej elementów, stacja może cały czas pracować na drugiej.  

Stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy, a przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów, zaspokajając ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym rejonie.

Gmina Czosnów należy do jednych z najprężniej rozwijających się regionów Mazowsza. Jej położenie wzdłuż trasy S7 – arterii łączącej północną i południową część Polski sprawia, że stanowi niezwykle atrakcyjne miejsce pod względem inwestycyjnym. Mieszczą się tu liczne, prężnie działające krajowe i międzynarodowe firmy o ogromnym potencjale.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site