PGE Dystrybucja skabluje 11 km linii średniego napięcia w woj. mazowieckim

Skarżyski oddział PGE Dystrybucja podnosi niezawodność dostaw energii elektrycznej w południowej części województwa mazowieckiego. Inwestycje polegające na skablowaniu 11 km linii średniego napięcia (SN), czyli przeniesieniu ich pod powierzchnię ziemi, ograniczą do minimum uszkodzenia powodowane działaniem żywiołów. Wartość zaplanowanych zadań to ponad 4 mln zł.

Na terenie działania PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna trwa realizacja trzech inwestycji polegających na modernizacji odcinków napowietrznej linii SN – dotychczasowe przewody zostaną zastąpione podziemnymi liniami kablowymi. Przebudowane i rozbudowane zostaną odcinki linii: Iłża – Południowa (gm. Wierzbica), Jedlińsk - Radom na odcinku od bramki sekcyjnej Wielogóra do bramki STER w Radomiu (gm. Jedlińsk/Radom) oraz linia SN do stacji Olszowa 2, Grzmiąca 1,2 w linii SN Białobrzegi - Wyśmierzyce (gm. Wyśmierzyce).

 

- Modernizacja sieci dystrybucyjnej SN jest jednym z priorytetów w planie inwestycyjnym spółki. Linie kablowe umieszczane pod powierzchnią ziemi są zdecydowanie mniej podatne na uszkodzenia niż linie napowietrzne. Są również odporne na zjawiska atmosferyczne, dzięki czemu poprawia się pewność dostaw energii elektrycznej do naszych klientów – mówi dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Wojciech Nita.

 

Kablowanie sieci SN to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą spółka. Infrastruktura elektroenergetyczna PGE Dystrybucja jest systematycznie modernizowana, aby zapewnić odbiorcom jak najlepsze parametry jakościowe energii elektrycznej oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń powodujących awarie masowe. W ramach programu kablowania, który zakłada zwiększenie udziału linii kablowych do min. 30 procent do 2028 roku, spółka kompleksowo rozbudowuje i modernizuje sieci dystrybucyjne. Realizacja zadań jest możliwa m.in. dzięki środkom z emisji akcji przeprowadzonej przez PGE o wartości 3,2 mld zł, z których połowa trafiła na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z transformacją energetyczną.

 

Program kablowania sieci SN wspiera rządową „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i tym samym realizuje założenia Polityki energetycznej Polski. Część środków, z których prowadzone są modernizacje sieci, pochodzi z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site