PGE Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Mazowsza

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, wraz z 5 i 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej (5. i 6. MBOT) podpisały list intencyjny o współpracy. Inicjatorem wydarzenia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów. Wzajemna współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 5 i 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej. W ostatnich miesiącach Spółka podpisała podobne listy intencyjne z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej.

5 lipca br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy między PGE Dystrybucja i 5 i 6 Brygadą Obrony Terytorialnej. W wydarzeniu uczestniczyli Konstanty Radziwiłł - wojewoda mazowiecki, Jarosław Kwasek - prezes zarządu PGE Dystrybucja, płk Mieczysław Gurgielewicz  - dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz płk Witold Bubak – dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zadaniem BOT jest realizacja zadań polegających na współpracy z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa. PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmujących blisko 40 proc. Polski, również do odbiorców z terenu Mazowsza. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

Wzajemna współpraca ma dotyczyć przede wszystkim wsparcia służb energetycznych przez brygady 5. i 6. MBOT w sytuacjach usuwania masowych awarii sieciowych. PGE Dystrybucja ma już doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu brygad obrony terytorialnej w postaci kontenerowej elektrowni polowej, która może być użyta do przywrócenia zasilania na obszarach pozbawionych zasilania - Wypracowanie form współpracy, wspólne szkolenia i ćwiczenia służb kierowania ruchem, ekip technicznych i logistycznych naszej Spółki z pododdziałami BOT na Mazowszu przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań w zakresie obronności. Dołożymy wszelkich starań, aby te plany zostały zrealizowane – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

- Duże możliwości widzimy w rozwinięciu współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Dotyczy to przede wszystkim współdziałania przy usuwaniu skutków masowych awarii. Wykorzystując potencjał Brygad, jesteśmy w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca. Rozpoczęcie współpracy z Brygadami Obrony Terytorialnej to kolejny krok w realizacji przedsięwzięcia, które chcemy kontynuować na całym obszarze działania PGE Dystrybucja. Obecnie na tym terenie swoje zadania realizuje aż 9 brygad obrony terytorialnej – podkreślił prezes PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site