PGE Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Podkarpacia

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, i 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (3 PBOT) podpisały list intencyjny o współpracy. Inicjatorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów. Wzajemna współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej. W kwietniu br. Spółka podpisała podobny list intencyjny z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

13 maja br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy między PGE Dystrybucją i 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej(3PBOT). W wydarzeniu uczestniczyli Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Jarosław Kwasek - prezes zarządu PGE Dystrybucja oraz płk Dariusz Słota - dowódca 3PBOT.
 

Zadaniem 3PBOT jest realizacja zadań polegających na współpracy z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa podkarpackiego. PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmujących blisko 40 proc. Polski, również do odbiorcówz terenu Podkarpacia. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

 

- Wypracowanie form współpracy, wspólne szkolenia i ćwiczenia służb kierowania ruchem, ekip technicznych i logistycznych naszej Spółki z pododdziałami 3PBOT przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań w zakresie obronności. Wiemy też, że Brygada jest zainteresowana wykorzystaniem jednego z naszych obiektów do celów szkoleniowych. Dołożymy wszelkich starań, aby te plany zostały zrealizowane – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Natomiast Wojewoda Ewa Leniart powiedziała: Podpisany dziś list intencyjny rozpoczyna bardzo ważną współpracę w obszarach związanych z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej. Jest to szczególne istotne w obliczu klęsk żywiołowych, z którymi w ostatnich latach mierzymy się wyjątkowo często. O gotowości do niesienia pomocy przez podkarpackich terytorialsów mogliśmy się wielokrotnie przekonać. Było to szczególnie widoczne w trakcie trwającej pandemii, za co jestem niezmiennie wdzięczna. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że PGE Dystrybucja zauważa w Brygadzie partnera do współpracy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Wzajemna współpraca ma dotyczyć przede wszystkim wsparcia służb energetycznych przez brygadę WOT w sytuacjach usuwania masowych awarii sieciowych. PGE Dystrybucja ma już doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu Brygady w postaci kontenerowej elektrowni polowej, która może być użyta do przywrócenia zasilania w wyłączonych obszarach.

 

- Duże możliwości widzimy w rozwinięciu współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Dotyczy to przede wszystkim współdziałania przy usuwaniu skutków masowych awarii. Wykorzystując potencjał Brygady, jesteśmy w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca. Trzeba pamiętać, że znaczna część naszej sieci w woj. podkarpackim przebiega w trudno dostępnym terenach górzystych – dodał prezes Kwasek.

- Rozpoczęcie współpracy z 3PBOT to kolejny krok w realizacji przedsięwzięcia, które chcemy kontynuować na całym obszarze działania PGE Dystrybucja. Obecnie na tym terenie swoje zadania realizuje aż 9 brygad obrony terytorialnej – podkreślił prezes PGE Dystrybucja.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site