PGE Dystrybucja wspiera rozwój kształcenia zawodowego

PGE Dystrybucja, Powiat Niżański oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków podpisały porozumienie partnerskie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim - w dziedzinie Energetyka”. Współpraca ma na celu rozwój potrzeb kadrowych w branży energetycznej, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu.

Jest to kolejny etap projektu realizowanego w ramach konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do którego z powodzeniem aplikował Powiat Niżański przy wsparciu partnerów: PGE Dystrybucja oraz Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

Cieszę się, że samorząd podejmuje inicjatywy, które mają znaczący wpływ na rozwój kształcenia zawodowego, a jednocześnie wpływają na ożywienie gospodarcze. To dobra inicjatywa nie tylko dla społeczności Powiatu Niżańskiego, bowiem należy pamiętać, że ma ona zasięg ogólnokrajowy. Branżowe Centra Umiejętności są przedsięwzięciem łączącym zasoby i działania podmiotów edukacji w zawodzie, przedsiębiorców i ekspertów w danej branży. Dziś w  Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mówimy o branży energetycznej – powiedział obecny na podpisaniu porozumienia Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W PGE Dystrybucja naszym największym kapitałem są specjaliści, którzy budują pozycję spółki na rynku krajowym i przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Z radością przyjęliśmy propozycję partnerstwa Powiatu Niżańskiego w projekcie realizacji Branżowego Centrum Umiejętności. Wykorzystanie fachowej wiedzy pracowników merytorycznych PGE Dystrybucja w projekcie pozwoli wykształcić przyszłe kadry zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki w dziedzinie energetyki powiedział wiceprezes zarządu ds. infrastruktury sieciowej PGE Dystrybucja, Jan Frania. - To kolejny etap rozwijania współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem zawodowym, z którym od wielu lat współpracuje nasza spółka. Liczę, że podobne inicjatywy powstaną w innych powiatach na terenie działania PGE Dystrybucja – dodał Jan Frania.

nisko6.jpg

Planowany do realizacji projekt jest ważnym przedsięwzięciem dla Powiatu Niżańskiego. Cieszę się, że możemy realizować ten projekt z tak ważnymi partnerami jakimi są PGE Dystrybucja oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków. W obszarze realizacji projektu szczególnie ważne jest to, że projekt daje możliwości wspierania rynku pracy, poprzez przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetycznej, elektrycznej, ale także zapewnia przestrzeń dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. Szczególną rolę w tym zakresie może odegrać RCEZ w Nisku co z pewnością może przełożyć się wzmocnienie potencjału i marki naszej szkoły powiedział Robert Bednarz, starosta niżański.

nisko4.jpg

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie energetyka” został zgłoszony przez lidera Projektu – Powiat Niżański - do konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Utworzenie w wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności” w ramach wsparcia z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i zyskał pozytywną ocenę. Już na etapie aplikowania, lider podpisał list intencyjny z dwoma partnerami – PGE Dystrybucja oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków, zapewniając wsparcie merytoryczne projektu ze strony biznesu i organizacji branżowej.

nisko-2.jpg

Główne obszary zadań wskazane w projekcie to działalność edukacyjno-szkoleniowa, integrująca i wspierająca pracę Centrum. W zakresie działalności innowacyjno-rozwojowej natomiast zawarta jest współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi w celu rozwoju nowych umiejętności i kompetencji oraz transferu wiedzy w dziedzinie elektroniki. Jednym z zadań w projekcie jest również organizacja olimpiady wiedzy ściśle powiązanej z dziedziną energetyki. Projekt będzie realizowany do czerwca 2026 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site