PGE Dystrybucja wzmacnia niezawodność zasilania GPZ Czosnów

Wyższe bezpieczeństwo i zwiększenie wolumenu przesyłanej energii - przebudowa części napowietrznej linii wysokich napięć zasilającej GPZ Czosnów daje wymierne korzyści odbiorcom.

Modernizowany odcinek napowietrznej dwutorowej linii wysokich napięć (WN) 110 kV ma długość około 2 x 3,5 km, z czego jeden tor łączył GPZ Czosnów ze Stacją Energetyczną (SE) Mościska, zaś drugi z SE Henryków. Na swojej trasie oba tory przecinały dwie linie najwyższych napięć – 400 kV i 220 kV. Każda taka krzyżówka sieci energetycznej oznacza potencjalne zagrożenie w zakresie ciągłości zasilania i stanowi punkt podwyższonego ryzyka. Demontaż odcinka napowietrznego i wykonanie linii w technologii kablowej pozwala zmniejszyć zagrożenie, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i pewności utrzymania przesyłu energii.

 

czosnow.jpg

 Węzeł energetyczny Czosnów, wraz z siecią wysokich napięć tworzą układ zapewniający nowe szanse rozwoju dla tego regionu i mają kluczowe znaczenie dla wzrostu zdolności przyłączeniowych sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzona modernizacja linii WN dodatkowo podnosi bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Ważnym aspektem realizowanej inwestycji jest możliwość łatwej i kompleksowej obsługi linii. Do tej pory część obecnego ciągu zasilania, prowadząca do SE Henryków, była współużytkowana z innymi operatorami systemu dystrybucyjnego. Potrzeba wykonania koniecznych prac eksploatacyjnych każdorazowo wymagała dodatkowych uzgodnień. Nowa linia w całości jest własnością PGE Dystrybucja, co pozwala pominąć dotychczasowe, żmudne procesy uzgodnieniowe. Co ważne, w ramach inwestycji oba tory zostały przeniesione do SE Mościska - do dedykowanych pól zasilania.

Dodatkową wartość stanowi możliwość pełnego wykorzystania przepustowości linii. Oparcie obu torów bezpośrednio o źródło mocy, czyli SE Mościska, pozwala zwiększyć niezawodność pracy ciągu zasilania, a także korzystnie wpływa na możliwości jego obciążania na potrzeby odbiorców.   

Ukończenie budowy kablowego odcinka linii WN Mościska – Czosnów, w niedalekiej przyszłości pozwoli na przeprowadzenie jeszcze jednej ważnej inwestycji, jaką będzie doposażenie pozostającego w eksploatacji odcinka napowietrznego w przewód odgromowy z kablem optycznym do przesyłania danych (OPGW).

dystrybucja_site pgedystrybucja_site