PGE Dystrybucja wzmacnia zasilanie w liniach średniego napięcia w województwie lubelskim

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, uruchomiła nową stację 110/15kV Wilkołaz w województwie lubelskim. Dzięki inwestycji wzmocniona została pewność zasilania w liniach średniego napięcia (SN) na obszarze gminy Kraśnik oraz w gminach sąsiadujących. Znacznemu zwiększeniu uległy także możliwości przyłączania nowych odbiorców. Dodatkowo, inwestycja przyczyniła się do zwiększenia pewności dostaw energii elektrycznej, a w przypadku awarii – możliwości szybszej lokalizacji uszkodzonych odcinków i sprawnej ich naprawy.

Powstały Główny Punkt Zasilający jest niezwykle istotny dla mieszkańców regionu. Ożywianie terenów wschodniej części Polski pozwala na wyrównanie szans rozwoju każdego z regionów. Gdyby nie wybudowana przez PGE Dystrybucja stacja 110/k5kV nie byłoby możliwości wzrostu potencjału gospodarczego i zapewniania  bezpieczeństwa energetycznego w powiecie kraśnickim i okolicach – powiedział Kazimierz Choma, Poseł na Sejm RP.

Nie tylko wyprodukowanie energii jest sukcesem – pełnym sukcesem jest to, że energia dotrze do każdego odbiorcy, który ją wykorzysta. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez sprawnie działającego systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej nie ma możliwości poprawnego funkcjonowania państwa – powiedział Bolesław Gzik, Wicewojewoda Lubelski.

Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej gwarantuje bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach, włączając w to rozwój gospodarczy i komfort mieszkańców. Znaczenie inwestycji takich jak otwarty dziś GPZ Słupia jest nie do przecenieniato dywersyfikacja i tworzenie możliwości korzystania z energii elektrycznej tak koniecznej w każdym aspekcie naszego życia – także w sferze obronności kraju – powiedział Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek województwa lubelskiego.

Uruchomiona  stacja 110/15kV Wilkołaz to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na energię elektryczną.  Stacja zwiększyła możliwości sieci dystrybucyjnej i stworzyła warunki dla przyłączania odbiorców i wytwórców z regionu, w tym w szczególności z obszaru powiatu kraśnickiego. Dzięki zapewnieniu stabilnych dostaw energii elektrycznej o jak najwyższych parametrach inwestycja ta przyczynia się także do rozwoju energetyki odnawialnej, budownictwa mieszkaniowego, przemysłu oraz usług. Jednocześnie, dzięki niej zwiększona została także zdolność przyłączeniowa zapewniająca lepsze warunki dla uruchomienia odnawialnych źródeł energii i efektywne wykorzystywanie energii powstałych z OZE - powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Stacja GPZ Wilkołaz pierwotnie została wybudowana na potrzeby przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów PGE Energetyka Kolejowa - Podstacji Trakcyjnej Niedrzwica i Podstacji Trakcyjnej Pułankowice o łącznej mocy przyłączeniowej 10 MW. Do momentu realizacji projektu rozbudowy, stacja dostosowana była wyłącznie dla potencjału PGE Energetyka Kolejowa.

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, spółka podjęła decyzję o rozbudowie Głównego Punktu Zasilającego Wilkołaz. W 2022 roku rozpoczęto prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz rozbudowie stacji 110kV/15kV Wilkołaz. W 2023 r. wybudowane zostały m.in. 2 pola transformatorowe 110/15kV z transformatorami o mocy 25 MVA oraz 32 polowa dwusekcyjna rozdzielnia 15kV.

Modernizacja stacji realizowana w ramach Projektu „Rozbudowa GPZ Wilkołaz” to koszt niemal 13 mln zł, z czego około 9 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych. Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem o inwestycji: https://youtu.be/PTgr5dWyXPA

 

 

fundusze-ue-inwestycji-ne.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site