PGE Dystrybucja z kolejnym rekordem

Po raz kolejny PGE Dystrybucja odnotowała rekordowy wzrost przyłączeń nowych źródeł w segmencie fotowoltaiki. W 2020 roku do sieci operatora przyłączonych zostało blisko 100 tys. mikroinstalacji, to ponad dwa razy więcej niż w 2019 i prawie 10 razy więcej niż 2018 roku.

Wśród działających w Polsce operatorów systemu dystrybucyjnego to właśnie na terenie działania PGE Dystrybucja na koniec 2020 roku funkcjonowało najwięcej mikroinstalacji.

Poza nimi do sieci przyłączono 253 szt. nowych odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 196 MW, z czego 14 MW to farmy wiatrowe, 177 MW to fotowoltaika, a blisko 5 MW pochodzi z biogazu. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się mikroinstalacje fotowoltaiczne, których na podstawie złożonych zgłoszeń PGE Dystrybucja przyłączyła w ubiegłym roku blisko 100 tysięcy, a ich łączna moc wyniosła 612 MW.

- Szybki przyrost OZE jest ogromnym wyzwaniem dla operatora systemu dystrybucyjnego, którym w GK PGE jest nasza spółka. Sieci dystrybucyjne są fundamentem rozwoju rozproszonych mocy wytwórczych, dlatego musimy wciąż myśleć o poważnych inwestycjach w zakresie modernizacji oraz rozwoju inteligentnych sieci, jednocześnie realizując wyznaczoną strategię działania Grupy Kapitałowej PGE oraz politykę energetyczną rządu – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek.

 

pv_dach_czerwony_24886337.jpeg

Na koniec 2020 roku w sieci Spółki łącznie pracowało ok. 157 tys. mikroinstalacji, o mocy 947 MW. Dla porównania, na koniec 2019 łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja wynosiła ok. 57 tys., a ich moc 335 MW. Najwięcej mikroinstalacji zainstalowanych jest w województwie podkarpackim – blisko 45 tys. oraz na Mazowszu (ponad 30 tys.).

Nasza spółka od kilku lat realizuje zadania związane z transformacją energetyki, o czym świadczy liczba przyłączonych źródeł OZE. Stawiamy na rozwój sieci dystrybucyjnej, umożliwiający przyłączanie kolejnych megawatów zielonej energii oraz na rozwiązania technologiczne i organizacyjne sprzyjające transformacji energetycznej naszego kraju – podkreślił prezes Kwasek.

Utrzymujący się trend wzrostowy przyłączanych mikroinstalacji w PGE Dystrybucja w tak trudnym – głównie ze względów pandemicznych – roku 2020 świadczy o wysokim poziomie świadomości ekologicznej Polaków oraz o sprawności organizacyjnej i technicznej spółki.

W realizacji tego zadania pomogło zaangażowanie i determinacja pracowników PGE Dystrybucja – dodał prezes.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site