PGE Dystrybucja zainstaluje blisko 700 tys. liczników zdalnego odczytu

PGE Dystrybucja, spółka PGE, 29 maja br. podpisała umowę na sukcesywną dostawę liczników zdalnego odczytu (LZO).  Producent - Konsorcjum firm Esmetric Group i UAB Elgama Elektornika- zobowiązał się dostarczyć prawie 700 tys. nowoczesnych urządzeń przez okres 18 miesięcy.

- Konsekwentnie realizujemy projekt wymiany liczników na te zdalnego odczytu. Podpisana umowa zapewni nam blisko 700 tys. nowych urządzeń, które zainstalujemy u naszych klientów.. Tylko do końca 2023 roku zainstalujemy u 15 proc. odbiorców końcowych liczniki objęte zdalnym odczytem. Instalacja inteligentnych liczników przyniesie korzyści zarówno odbiorcom, jak i operatorowi systemu dystrybucyjnego. Umożliwią one zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy bez konieczności angażowania naszych służb w terenie – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. – Dodatkowo dzięki możliwości zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych instalacja LZO pozwoli PGE na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego nasycenia odnawialnymi źródłami energii – dodaje prezes Kwasek.

lzo_wspolne_2023.jpg

Od lewej: Tomasz Rozwałka Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych PGED, Krzysztof Wójcicki Kierownik Biura LZO PGED, Grzegorz Dolecki wiceprezes zarządu PGED, Jarosław Kwasek prezes zarządu PGED, Piotr Golik prezes Esmetric Sp. z o.o.; Martynas Čereška – Dyrektor Generalny UAB Elgama-Elektronika; Joanna Chojnacka Pełnomocnik Zarządu Esmetric Group Sp. z.o.o; Paweł Pasiewicz Kierownik Projektu Esmetric Sp. z o.o.

Licznik zdalnego odczytu (LZO) jest to urządzenie elektroniczne, mierzące pobór energii elektrycznej, którego zasada działania jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. W odróżnieniu od niego posiada jednak m.in. możliwość zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.

- Jesteśmy dumni, jako Konsorcjum firm Esmetric Group i UAB Elgama Elektornika, że spełniamy oczekiwania PGE Dystrybucja. Cieszymy się, że dostarczane liczniki wpisują się w koncepcję rozwoju Spółki. Liczniki wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci, zwiększą skuteczność zarządzania danymi pomiarowymi u Klientów końcowych czy szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jak dotychczas nasze Konsorcjum będzie pierwszym i największym dostawcą inteligentnych liczników na terenie całej spółki PGE Dystrybucja - powiedział Piotr Golik, prezes Esmetric Sp. z o.o. - Dowiedliśmy już, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Mimo pandemii i panujących w związku z tym zawirowań na rynku międzynarodowym i problemach z dostępnością komponentów, nasze Konsorcjum nieprzerwalnie realizowało dostawy, wywiązując się tym samym z podpisanych umów- dodał.

PGE Dystrybucja kontynuuje masową instalację liczników zdalnego odczytu, przy czym przewiduje się, że większość instalacji będzie powiązana z wymianami tzw. legalizacyjnymi liczników. Przyjęty harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu opracowano z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają w danym roku wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności.

- Zakontraktowane urządzenia to już przetestowane liczniki dwusystemowe pracujące w technologii LTE 450. Wdrażanie tej nowoczesnej technologii to projekt realizowany w ramach strategii Grupy PGE, który będzie realizowała nasza spółka branży ICT - PGE Systemy – powiedział Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja ds. Operatora.

W najbliższych tygodniach PGE Dystrybucja przewiduje kolejne działania związane z kontraktacją dostaw liczników, których realizacja przewidywana jest jeszcze w tym roku. Ponadto w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 maja br. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dot. dostaw ok. 1,4 mln. szt. liczników zdalnego odczytu dla potrzeb PGE Dystrybucja na lata 2024-2025. 

PGE Dystrybucja zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r. LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, a do końca 2030 r. urządzenia będą posiadali wszyscy odbiorcy końcowi w całej Polsce. Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek wymiany liczników docelowo u blisko 6 mln odbiorców.

 

infografika_29_05_2023_lzo_ost.png
dystrybucja_site pgedystrybucja_site