PGE Dystrybucja zakończyła budowę nowoczesnej linii dystrybucyjnej na trasie Szczebrzeszyn - Biłgoraj

W drugiej połowie grudnia zakończył się II etap budowy linii 110 kV na trasie Szczebrzeszyn – Biłgoraj, na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego. Inwestycja ta skróci okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych oraz ograniczy straty przesyłowe.

Zakres robót obejmował demontaż istniejącej, wyeksploatowanej linii z lat 50-tych i budowę nowej linii z przewodami typu AFL 6-240mm2 – 80oC, o długości blisko 5 km.


Realizacja tego zadania była dużym wyzwaniem dla PGE Dystrybucja. Linię wykonano na słupach rurowych z fundamentami palowymi, które wymagały dostarczenia dużych ilości betonu. Prace prowadzono w bardzo trudnych warunkach terenowych z uwagi na podmokły, zalesiony teren i duże odległości projektowanej linii od utwardzonych dróg lokalnych.


Zrealizowane zadanie daje przede wszystkim możliwość zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej oraz poprawę pewności zasilania dla mieszkańców. Zastosowano przewody o większym przekroju oraz nowoczesny przewód odgromowy z wbudowanymi włóknami światłowodowymi, który zwiększy niezawodność działania nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących na stacjach elektroenergetycznych – powiedział Andrzej Olborski, dyrektor generalny Oddziału Zamość PGE Dystrybucja.

dsc02245.jpg


Wartość tej inwestycji, zrealizowanej przez Oddział Zamość, wynosi prawie 6,6 mln zł. Etap II to integralna część dużego zadania inwestycyjnego o łącznej wartości 23,5 mln zł. Wraz z I etapem, zrealizowanym w ubiegłym roku, wybudowano niemal 28 km linii dystrybucyjnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site