PGE Dystrybucja zakończyła budowę stacji GPZ w Huszlewie

Lubelski oddział PGE Dystrybucja zakończył budowę stacji 110/15 kV Huszlew. Dzięki inwestycji, powiat łosicki wraz z gminami podlegającymi pod Rejon Energetyczny Biała Podlaska zyskał nowe możliwości przyłączania odbiorców. Otworzyło to przed lokalnymi mieszkańcami i przedsiębiorcami potencjał produkcji energii elektrycznej z OZE. Inwestycja ta pozytywnie wpłynie także na bezpieczeństwo energetyczne okolicznych gmin.

 

- Zakończona przez lubelski oddział PGE Dystrybucja inwestycja w Huszlewie umożliwi rozwój lokalnej produkcji, usług czy budownictwa mieszkaniowego – mówi Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin. – W pierwszych dniach funkcjonowania stacji przyłączono do niej nowe źródła OZE o mocy przekraczającej 60 MW. Podpisano także umowę na przyłączenie kolejnych 10 MW, co potwierdza słuszność rozbudowy naszej infrastruktury na tym terenie – dodaje Dariusz Dudek.

 

Stacja została zrealizowana w oparciu o nowoczesną aparaturę w wykonaniu napowietrznym. Wewnątrz budynku technologicznego zaprojektowano dwusekcyjną 28-polową rozdzielnicę średniego napięcia (SN) zasilaną z dwóch transformatorów 110/15 kV. Aktualne zagospodarowanie stacji GPZ Huszlew umożliwia dalszą rozbudowę obiektu w celu zapewnienia rozwoju powiatu. Projekt przewiduje dodatkową możliwość rozszerzenia infrastruktury o trzeci transformator 110/15 kV wraz z budynkiem technologicznym wyposażonym w dwusekcyjną rozdzielnicę SN. Stacja stwarza możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców na poziomie napięcia 110 kV. 

 

 

Umowa na wykonanie prac budowlanych została podpisana 23 listopada 2021 r. w Lublinie, a koszt inwestycji wyniósł blisko 19,5 mln zł. Ponad połowa tych środków - 10,5 mln zł - została pozyskana przez spółkę w ramach poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE)" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

                                                                         

dystrybucja_site pgedystrybucja_site