PGE Dystrybucja zakończyła modernizację stacji 110/15 kV w Wilkołazie na Lubelszczyźnie

Zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla OZE, uelastycznienie systemu czy poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – to korzyści, które odczują mieszkańcy okolic Kraśnika dzięki modernizacji głównego punktu zasilania (GPZ) Wilkołaz. Koszt inwestycji wyniósł prawie 13 mln zł a część tej kwoty pochodziła ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Lubelski Oddział PGE Dystrybucja zakończył prace budowlane przy stacji 110/15kV GPZ Wilkołaz. W ramach zrealizowanej inwestycji, istniejący obiekt został rozbudowany o nowoczesny budynek technologiczny, w którym zlokalizowano dwusekcyjną, 32-polową rozdzielnię 15 kV. Dodatkowo rozdzielnia 110 kV zyskała dwa napowietrzne pola transformatorowe 110 kV. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych w Rejonie Energetycznym Kraśnik nastąpiła znaczna poprawa pewności zasilania i elastyczności systemu elektroenergetycznego oraz możliwość zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii, nowymi – bezemisyjnymi.

 

gpz-wilkolaz-1.jpg

- Modernizacja stacji GPZ Wilkołaz jest jedną z czterech, dużych inwestycji na terenie Oddziału Lublin, na które PGE Dystrybucja pozyskała dofinansowanie z funduszy Ministerstwa Klimatu i Środowiska – mówi Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin. – W ramach pozyskanych środków realizujemy także  dwie inwestycje na terenie Lublina, stacje Felin oraz Abramowice, na które łącznie otrzymaliśmy ponad 52 mln zł dofinansowania, a kolejne 10 mln zł wsparcia udzielone zostało na budowę GPZ Huszlew w powiecie łosickim.

 

infografika_03_03_2023-003-.png

Przebudowa GPZ Wilkołaz otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzaniai dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł prawie 13 mln zł, w tym ok. 9 mln zł pochodziło ze środków UE.

gpz-wiloklaz-2.jpg

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site