PGE Dystrybucja zapewni dostawę energii elektrycznej dla EURO-PARKU Stalowa Wola

Porozumienie o współpracy w zakresie zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej na potrzeby EURO-PARKU STALOWA WOLA – STRATEGICZNEGO PARKU INWESTYCYJNEGO zostało podpisane 15 listopada 2021 r. Sygnatariuszami Porozumienia są PGE Dystrybucja, Gmina Stalowa Wola oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Porozumienie podpisane zostało przez Prezydenta Miasta Stalowa  Lucjusza Nadbereżnego, prezesa zarządu PGE Dystrybucja Jarosława Kwaska oraz wiceprezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Pawła Kolczyńskiego.

 

stalowa-wola-1.jpg

Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie współpracy w zakresie zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla potrzeb EURO-PARKU Stalowa Wola – Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Strony będą wspólnie uczestniczyły w wypracowaniu jednolitego harmonogramu działań w zakresie Porozumienia.

 

stalowa-wola-2.jpg

Powstanie EURO-PARKU Stalowa Wola - Strategicznego Parku Inwestycyjnego umożliwi przemysłowy rozwój tych terenów. Gmina Stalowa Wola oraz ARP dbając o rozwój i wsparcie krajowego przemysłu prowadzi działania mające na celu pozyskanie i ulokowanie na terenie tworzonego EURO-PARKU dużych, zagranicznych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla kraju.

- Jest to bardzo obiecująca inwestycja, pierwsza tego typu w historii spółki PGE Dystrybucja na tak dużą skalę. Projekt przeprowadzony w kooperacji z operatorem systemu przesyłowego będzie dużym impulsem dla rozwoju Regionu. Na terenach EURO-PARKU zaplanowano powstanie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy – to ogromna szansa dla mieszkańców Stalowej Woli, ale też samego miasta, które przyciągając inwestorów liczy na ożywienie gospodarcze – powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja.

 

PGE Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego na terenie EURO-PARKU wesprze Gminę Stalowa Wola oraz ARP w przygotowaniu planu zasilenia terenu. Szacowane nakłady inwestycyjne po stronie PGE Dystrybucja  to około 250 – 300 mln zł. Potrzeby przyszłych inwestorów w zakresie zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej zidentyfikowano na poziomie do 500 MW do grudnia 2023 r. i  narastająco do 1500 MW do grudnia 2026 r.

 

EURO-PARK STALOWA WOLA to teren o powierzchni 1 tys. hektarów w Stalowej Woli, który może zostać przeznaczony pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site