PGE Dystrybucja zaprasza na XII Targi Energetics w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A. zaprezentuje podczas zbliżających się lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia SN.

banner-energetics2019.jpg

Zestaw stacji mobilnej średniego napięcia oraz bocznika średniego napięcia umożliwia zasilenie odbiorców na poziomie średniego napięcia lub magistrali – bez zaniku napięcia dla odbiorców. Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu, zarówno w stacji transformatorowej jak i w boczniku, automatycznej synchronizacji napięć na poziomie średniego napięcia, co umożliwia bezprzerwowe zasilenie odbiorców. W połączeniu z technologią prac pod napięciem na średnim napięciu umożliwia załączenie całego układu, podłączenie do sieci jak i powrót do zasilania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej na poziomie średniego napięcia bez konieczności wyłączania odbiorców.

W ramach tegorocznych Targów Energetics odbędzie się również Forum Dystrybutorów Energii. Podczas Forum zostaną poruszone takie tematy jak: regulacje Pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” a korzyści dla mieszkańców i lokalnych społeczności i nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (elastyczność systemu elektroenergetycznego, wsparcie źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego i magazynowania energii, rozwój sieci inteligentnych, rola OSD w rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych) a także niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce (niezawodność dostaw w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI, nadzwyczajne warunki atmosferyczne a wpływ na niezawodność dostaw energii, wytyczne PTPiREE w zakresie projektowania linii kablowych 110kV, współpraca systemu dystrybucyjnego ze źródłami OZE: wpływ rosnącej liczby mikroinstalacji na pracę sieci, wymagania dla mikroinstalacji).

 

Nowością tegorocznych Targów Energetics będzie Forum „Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy”. Tematyka planowanych wystąpień dotyczyć będzie zagadnień związanych z funkcjonowaniem lokalnych i regionalnych rynków energii w różnych formach organizacyjnych. Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka związana z możliwością uzyskania wsparcia na inwestycje związane z energetyką w szczególności energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych oraz zagadnienia związane z procedurami przyłączenia nowych jednostek wytwórczych do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Przedstawione zostaną również obecnie funkcjonujące programy priorytetowe, wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej, realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

 

PGE Dystrybucja, partner XII Targów Energetycznych Energetics, które odbędą się w Centrum Targowo-Wystawienniczym, Targi Lublin S.A. w dniach 19-21 listopada 2019 roku, zaprasza na stoisko numer 25.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site