PGE Dystrybucja zawiązała porozumienie o współpracy z Politechniką Lubelską

Koordynacja badań naukowych, organizacja wspólnych konferencji i sympozjów, czy programy staży i praktyk zawodowych, te i wiele innych działań podejmą PGE Dystrybucja Oddział Lublin wraz z Politechniką Lubelską w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane 20 grudnia 2021 r. przez Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin  PGE Dystrybucja S.A. Dariusza Dudka i Rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. Przesłankami, które przyświecały zawarciu współpracy były wzajemnie dopełniające się zainteresowania naukowo-badawcze, posiadanie przez obie strony wysoko wykwalifikowanej kadry i chęć podjęcia wspólnych działań na przestrzeni naukowej, rozwojowej i organizacyjnej. Podmioty planują wspólną publikację badań na konferencjach i sympozjach, prowadzenie praktyk i staży zawodowych, czy chociażby wymianę doświadczeń pomiędzy sektorem nauki, technologii i biznesu.

 

img_7966.jpg

- Spółka wesprze Politechnikę w procesie tworzenia programu kształcenia, w celu dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy – mówi Dariusz Dudek. - Nasi pracownicy przeprowadzą również prelekcje dla studentów dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania na rynku gospodarczym – dodaje.

 

Przy podpisaniu obecny był również prezes Zarządu Spółki Jarosław Kwasek, który widzi w porozumieniu możliwości pozyskania dostępu do wyspecjalizowanej kadry pracowników, wyróżniających się w sferze działalności naukowej i akademickiej.

 

- Chcielibyśmy, aby Politechnika Lubelska rekomendowała nam wyróżniających się studentów, którzy mogliby rozpocząć swoją karierę zawodową w stabilnej, innowacyjnej spółce, dającej gwarancję rozwoju i zdobywania najlepszego doświadczenia – mówi Jarosław Kwasek.

 

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i uwzględnia przyszłościowe możliwości rozszerzenia zakresu współpracy o nowe obszary.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site