PGE Dystrybucja zmodernizowała linię średniego napięcia Wydminy – Miłki

PGE Dystrybucja ukończyła modernizację linii średniego napięcia (SN) Wydminy-Miłki. Inwestycja znacząco zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców powiatu giżyckiego.

Linia Wydminy – Miłki była wybudowana jeszcze przed II wojną światową i przez kilkadziesiąt lat pracowała jako linia wysokiego napięcia. Prace inwestycyjne, które rozpoczęto w 2016 roku związane były przede wszystkim z demontażem istniejącej linii napowietrznej oraz budową ponad 26  kilometrów linii kablowej i stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN. Przedsięwzięcie to, ze względu na duży zakres prac, zostało podzielone na siedem etapów. Najbardziej skomplikowaną operacją w ramach tego zadania było poprowadzenie linii kablowej w terenie mocno zalesionym oraz w skrzyżowaniu z drogą żeglowną (wodną). Mowa tutaj o Kanale Kula za miejscowością Rydzewo, gdzie pod dnem, pod odpowiednim kątem, wykonany został przewiert, na odcinku 70 metrów.

 

Linie średniego napięcia to ważny element systemu elektroenergetycznego, który wpływa na parametry niezawodności dostaw energii elektrycznej do klientów. Dzięki zrealizowanej inwestycji w przyszłości linia ta będzie stanowiła główne powiązanie do kolejnych modernizowanych lub nowobudowanych linii kablowych. Umożliwi również przyłączenie nowych odbiorców, poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej do zwiększonego zapotrzebowania dla licznych, nowopowstających instalacji fotowoltaicznych.

 

Całkowity koszt inwestycji to niemal 7 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site