PGE Dystrybucja zmodernizuje sieć w Krasnobrodzie i okolicy

Zamojski oddział PGE Dystrybucja zrealizuje w Krasnobrodzie przebudowę napowietrznej sieci średniego (SN) i niskiego napięcia (nN) na sieci kablowe umieszczone pod powierzchnią ziemi. Modernizacja oraz budowa nowej infrastruktury elektroenergetycznej zapewni odbiorcom stabilne i bezprzerwowe dostawy energii elektrycznej.

Projekt inwestycyjny przewiduje przebudowę linii napowietrznej z Józefowa do Zwierzyńca oraz pięciu stacji transformatorowych w Hucisku, Starej Hucie i Potoku Senderskim. Na wskazanym terenie podziemnie skablowane zostaną także napowietrzne linie nN wraz z przyłączami.

Zadania związane z położeniem linii kablowych w miejsce napowietrznych oraz modernizacją i budową obiektów elektroenergetycznych, podniosą poziom niezawodności dostaw energii elektrycznej do okolicznych mieszkańców. Wykorzystanie nowobudowanej infrastruktury o większych mocach oraz kabli o większych przekrojach znacząco podniesie możliwości przesyłowe sieci SN i nN. Poprawione zostaną również parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej.

 

linia-kablowa-2-krasnobrod.jpg

W miejsce wybudowanych w latach 70. urządzeń, powstanie 5 nowych stacji oraz podziemne linie kablowe średniego i niskiego napięcia, których łączna długość przekroczy 18 km. Wartość prowadzonych inwestycji szacujemy na  ponad 7 mln zł - powiedział Andrzej Olborski, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Zamość. - Dbanie o ciągłość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców stanowi dla PGE Dystrybucja priorytet. Linie napowietrzne w tej okolicy znajdują się na terenach zalesionych, co w czasie niespodziewanych zjawisk atmosferycznych utrudnia usuwanie awarii i wpływa na czas przywracania napięcia, powodując dotkliwe utrudnienia dla wielu odbiorców. Przebudowa sieci napowietrznej na kablową wyeliminuje zabiegi konserwacyjne związane z eksploatacją sieci napowietrznej, w tym wycinkę gałęzi i drzew oraz ograniczy awarie wywołane przez warunki pogodowe– dodaje.

Zakończenie prac zaplanowano na ostatni kwartał 2023 r. Zmodernizowana i wyposażona w nowoczesną technologię infrastruktura, dzięki swoim parametrom, przez wiele lat będzie zapewniać niezawodne zasilanie, zarówno dotychczasowym, jak i nowo przyłączanym klientom.

 

Inwestycja została dofinansowana ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site