PGE Dystrybucja zmodernizuje sieć w Radecznicy

PGE Dystrybucja zrealizuje w Radecznicy (Oddział Zamość) przebudowę napowietrznej sieci średniego (SN) i niskiego napięcia (nN) na sieci kablowe umieszczone pod powierzchnią ziemi. Modernizacja oraz budowa nowej infrastruktury elektroenergetycznej zapewni odbiorcom stabilne i bezprzerwowe dostawy energii elektrycznej.

Projekt inwestycyjny w zamojskim oddziale PGE Dystrybucja przewiduje przebudowę linii napowietrznej 15 kV Radecznica – Obwodowa 1 oraz linii nN w miejscowości Radecznica o łącznej długości około 16 km. Planowana jest również modernizacja sześciu stacji transformatorowych SN/nN (Radecznica 1, 2, 3, Radecznica Gospoda, Zaporze 1, 2) oraz budowa nowych stacji Radecznica 5 i 6.

Zadania, związane z położeniem energetycznych podziemnych linii kablowych w miejsce napowietrznych oraz modernizacją i budową obiektów elektroenergetycznych, podniosą poziom niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Wykorzystanie nowobudowanej infrastruktury o większych mocach oraz kabli o większych przekrojach w znacznym stopniu podniesie możliwości przesyłowe sieci SN i nN, a także poprawi  parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej. Niewątpliwie będzie to miało zasadnicze znaczenie dla prężnie rozwijającego się przemysłu lokalnego i usług, nowych źródeł OZE, a także budownictwa mieszkaniowego. Ponadto pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną w regionie.

 

kable-radecznica.jpg

W miejsce istniejących urządzeń, wybudowanych w technologii napowietrznej w latach  70-tych, zbudujemy linie kablowe średniego i niskiego napięcia oraz nowe stacje. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 7 mln zł - powiedział Andrzej Olborski, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Zamość. - Dbanie o ciągłość i bezpieczeństwo dostaw prądu do odbiorców stanowi dla PGE Dystrybucja priorytet. Obecne linie napowietrzne w Radecznicy znajdowały się na terenach zalesionych i bagnistych, co w czasie niespodziewanych zjawisk atmosferycznych utrudniało usuwanie awarii i wpływało na czas przywracania napięcia, powodując dotkliwe utrudnienia dla wielu Odbiorców. Przebudowa sieci napowietrznej na kablową wyeliminuje zabiegi konserwacyjne związane z eksploatacją sieci napowietrznej, w tym wycinki gałęzi drzew oraz zminimalizuje awarie w sieci – dodaje.

Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na II kw. 2024r. Przebudowana i udoskonalona infrastruktura w Radecznicy, dzięki swoim nowym parametrom, będzie w stanie zapewnić przez lata pewne i jakościowe zasilanie, zarówno dotychczasowym, jak i nowo przyłączanym klientom.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site