PGE Dystrybucja zwiększa możliwości przyłączania OZE na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów ukończył przebudowę Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w miejscowości Nowy Żmigród. Inwestycja poprawi parametry dostarczanej energii, niezawodność dostaw oraz zwiększy potencjał  przyłączeniowy nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Modernizacja stacji 110/30/15 kV Nowy Żmigród to trzeci etap projektu pn. „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. W ramach inwestycji zmodernizowane zostały stacje elektroenergetyczne - GPZ Iwonicz i wspomniany GPZ Nowy Żmigród. Trwa również budowa napowietrznej linii 110 kV Nowy Żmigród-Iwonicz.
W ramach przebudowy GPZ Nowy Żmigród wybudowano nowe pole transformatorowe, zamontowano drugi transformator 110/15 kV oraz wykonano infrastrukturę, zapewniającą ich poprawne działanie. Z uwagi na ograniczone możliwości rozbudowy urządzeń zastosowano nowatorskie rozwiązanie pola sprzęgłowego, jako napowietrzne pole modułowe z zastosowaniem modułu COMPASS 123.

 

nowy-zmigrod.jpg

Takie kompaktowe rozwiązanie realizuje wszystkie funkcje pola rozdzielni wysokiego napięcia, tj. wyłącznika, odłączników, uziemników, przekładników, zintegrowane w jednym urządzeniu.
Obecnie obiekt zasilany jest promieniowo, jedną linią 110 kV z GPZ Niegłowice, natomiast po zakończeniu budowy linia wysokiego napięcia Iwonicz - Nowy Żmigród uzyska zasilanie pierścieniowe, co oznacza, że nawet w przypadku wyłączenia jednej linii albo uszkodzenia niektórych jej elementów, energię będzie można dostarczać drugą linią.
Prezes zarządu PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek podkreśla: "To kolejna inwestycja, która wpisuje się w proces transformacji energetyki. Jednym z czynników stanowiących o skutecznym jej przeprowadzeniu jest rozwój infrastruktury sieciowej. Dzięki dostosowaniu stacji do pracy w pierścieniu, osiągnięty zostanie główny cel projektu, tj. zmniejszenie awaryjności oraz poprawa jakości i ciągłości zasilania energią elektryczną gospodarstw domowych i przemysłu  zlokalizowanego w gminie Nowy Żmigród i terenach przyległych. Pozwoli to również na zwiększenie odbioru wyprodukowanej energii przez energetykę odnawialną.”
Całkowity koszt realizacji projektu pn. „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego” wynosi 41 mln zł i obejmuje trzy zadania: rozbudowę stacji 110/15 kV Nowy Żmigród, rozbudowę stacji 110/15 kV Iwonicz, budowę linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz. Koszt modernizacji GPZ Nowy Żmigród to nieco ponad 3,75 mln zł., z czego dofinansowanie ze środków unijnych
wyniosło prawie 2,8 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site