PGE współpracuje z samorządami

PGE Dystrybucja z Grupy PGE kontynuuje spotkania z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych z terenu działania spółki. Głównymi tematami poruszanymi na Forach Energetycznych są plany inwestycyjne, utrzymanie sieci, usuwanie awarii czy przyłączenia nowych Klientów.

W PGE Dystrybucja od dawna organizowane są cykliczne spotkania przedstawicieli spółki z władzami lokalnymi. Celem Forum Energetycznych jest prowadzenie dialogu, wymiana stanowisk, opinii i informacji między operatorem systemu dystrybucyjnego a lokalnymi władzami i urzędnikami. Jak wykazały poprzednie edycje, wzajemne zrozumienie potrzeb oraz obowiązujących procedur stanowi trzon efektywnej współpracy dla dobra lokalnych społeczności.

29 maja odbyło się V Lubelskie Forum Energetyczne zorganizowane przez lubelski oddział PGE Dystrybucja w Nałęczowie. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. przyłączenia farm OZE oraz produkcja „zielonej” energii w sposób niezakłócający pracy sieci dystrybucyjnej. Uczestnicy usłyszeli również o trudnościach z uzyskaniem dostępu do urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w pasach drogowych i na prywatnych posesjach, a także z uzyskaniem zgód na służebność przesyłu. Kluczową zarówno dla energetyków, jak i samorządów kwestią były najważniejsze inwestycje, które znalazły się w planie inwestycyjnym spółki.

 

forum-os.jpg

- Wartość zaplanowanych na 2023 rok inwestycji w lubelskim oddziale PGE Dystrybucja przekracza 420 mln zł, ich skuteczna realizacja jest możliwa dzięki dobrej współpracy i przychylności lokalnych władz - mówił Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin. – Współpraca przy prowadzonych projektach jest korzystna dla każdej ze stron i służy bezpieczeństwu energetycznemu mieszkańców Lubelszczyzny – dodaje.

 

Dwa dni później, 31 maja, w skarżyskim Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa lokalni włodarze uczestniczyli w IV Samorządowym Forum Energetycznym. Prelegenci PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna poruszyli zagadnienia wiążące działania władz samorządowych i energetyków. Wiele uwagi poświęcono realizacji prac eksploatacyjnych, szczególne w kontekście przycinek zadrzewienia w pobliżu linii energetycznych oraz trudnościom z uzyskaniem dostępu do urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w pasach drogowych oraz na prywatnych posesjach. Jedną z najważniejszych kwestii była również procedura usuwania awarii masowych, które mogą pojawiać się w związku z niespodziewanymi zjawiskami atmosferycznymi.

 

forum-ol.jpg

- PGE Dystrybucja bardzo ceni sobie współpracę z samorządami. Jesteśmy świadomi konieczności nawiązywania dialogu oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań najlepszych z punktu widzenia naszych odbiorców – powiedział Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. – Rozwój sieci elektroenergetycznych jest możliwy dzięki rozwojowi gmin i miast, z drugiej zaś strony to nowoczesna infrastruktura energetyczna podnosi atrakcyjność regionu dla potencjalnych inwestorów czy mieszkańców. Korzyści zatem są obopólne – dodał.

Zasadność inicjatyw takich jak wspomniane Fora Energetyczne dostrzegają obie strony - zarówno przedstawiciele PGE Dystrybucja, jak i samorządowcy. Uczestnicy zgodnie podkreślili potrzebę systematycznych spotkań i współpracy w procesie przygotowania inwestycji, który jest kluczowy dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej. Patronatem honorowym skarżyskie IV Samorządowe Forum Energetyczne objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Podobne spotkania odbędą się na terenie całej spółki – już 13 czerwca przedstawiciele PGE Dystrybucja Oddział Białystok zaproszą władze samorządowe do wspólnej rozmowy o lokalnych potrzebach.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site