PGE wzmacnia zasilanie w województwie łódzkim

Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w ramach przyjętej w GK PGE strategii, oznacza inwestycje w nowe moce, rozwijanie odpowiedzialnego miksu energetycznego, a także systematyczne wzmacnianie infrastruktury sieciowej jako elementu spajającego wszystkich uczestników rynku energii. W ramach podejmowanych w tym zakresie działań, PGE Dystrybucja, Spółka z Grupy PGE, oddała do użytkowania nową stację zasilającą 110/15 kV Słupia.

Inwestycje sieciowe, takie jak uruchamiana dzisiaj stacja Słupia, są integralnym elementem rozwoju Grupy Kapitałowej PGE – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE S.A. – Jako podmiot łączący wszystkie elementy łańcucha energii elektrycznej - wytwarzanie, przesył, sprzedaż – odpowiadamy za bezpieczeństwo kraju. Wzmacnianie dystrybucji poprzez takie inwestycje jest dla nas bardzo ważnym działaniem.” -  powiedział także.

 

slupia-goscie.jpg

PGE Dystrybucja nieustannie rozwija możliwości przyłączeniowe nowych odbiorców, zwiększa wolumen przesyłanej energii elektrycznej, a także podwyższa pewność oraz parametry jakościowe zasilania. Największy operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w kraju modernizuje sieci energetyczne, stosując coraz szerzej inteligentne rozwiązania, monitorujące pracę sieci. Sumaryczne nakłady inwestycyjne Spółki w pierwszym półroczu 2023r. sięgnęły niemal 1,8 mld zł. W ramach podejmowanych działań Spółka prowadzi od kilku lat tzw. Program Kablowania PK30, dzięki któremu do 2026r. zamierza zwiększyć łączny udział sieci kablowych średniego napięcia (SN) do 30%. W ramach PK30 wybudowano już ponad 2700 km nowoczesnych ciągów zasilających.

Spółka wiele uwagi poświęca także odnawialnym źródłom energii, których udział w dystrybuowanym miksie energetycznym systematycznie rośnie. Przykładem inwestycji łączącej „zieloną energię” z rozwojem możliwości dystrybucji energii jest właśnie powstała na terenie łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja stacja 110/15 kV Słupia.

 

slupia-wstega.jpg

PGE Dystrybucja, wypełniając swoje obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego, zapewnia stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej dla przyłączonych klientów. Uruchomiona dzisiaj stacja 110/15kV Słupia jest przykładem tego, jak skutecznie łączymy kwestie obsługi odbiorców, rozwoju sieci przesyłowych, a także integracji odnawialnych źródeł energii. Nasza inwestycja otwiera przed odbiorcami możliwości szerokiego wykorzystania „zielonej generacji” w miejscu, w którym jest wytwarzana. Skrócenie drogi, jaką przebywa prąd od wiatraka do domowego gniazdka, a tym samym potencjalnych strat na przesyle, oznacza jeszcze wyższe wykorzystanie mocy, jakie są generowane przez farmę wiatrową.– powiedział Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja. –Inwestycja ta to także impuls dla rozwoju regionu. Wzrost wolnych mocy przyłączeniowych przełoży się na pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i usług oraz przyciągnięcie nowych inwestorów – dodał Jan Frania.

 

slupia-frania.jpg

W uroczystym otwarciu stacji Słupia wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Robert Telus. Wśród obecnych gości byli także: Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, Pan Paweł Sałek oraz Senator RP, Pan Rafał Ambrozik, a także liczni zaproszeni okoliczni samorządowcy.

 

slupia-telus.jpg

Nowy obiekt jest rozwinięciem rozdzielni 110 kV powstałej w 2014 roku na potrzeby farmy wiatrowej o mocy 26 MW (13 szt. wiatraków o mocy 2 MW każdy), służącej wyprowadzeniu wytworzonej z wiatraków zielonej energii do sieci 110 kV. W 2021 r. istniejący obiekt postanowiono rozwinąć do pełnej stacji 110/15 kV, co oznaczało budowę stanowiska transformatora mocy, rozdzielni 15 kV oraz kablowych wyprowadzeń średniego napięcia (SN). Ukończona w 2023r. inwestycja kosztowała blisko 10 mln zł. Zastosowane w obiekcie nowoczesne rozwiązania zapewnią jego trwałą i bezawaryjną pracę. Wzmocniona zostanie pewność zasilania w liniach SN na obszarze gminy Słupia oraz w gminach sąsiadujących, znacznemu zwiększeniu ulegną także możliwości przyłączania nowych odbiorców. Dodatkowo, inwestycja przyczyni się do zwiększenia pewności dostaw energii elektrycznej, a w przypadku awarii – szybszą lokalizację uszkodzonych odcinków i sprawną naprawę.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o stacji – LINK YOUTUBE.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site