PGE zbuduje nowoczesną linię wysokiego napięcia na Mazowszu

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę na budowę nowej, dwutorowej linii wysokiego napięcia (WN), która połączy stacje zasilające Radzymin z nowo powstającą stacją zasilającą Małopole. Inwestycja o wartości 35 mln złotych znacząco wzmocni zasilanie atrakcyjnych inwestycyjnie terenów na północ od Warszawy.

Inwestycja zastąpi dotychczas użytkowaną, jednotorową linię 110 kV a zakontraktowany odcinek długości ponad 18 km powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane jest m.in. wybudowanie nowych słupów (na terenie lasów będą to wysokie słupy nadleśne), zastosowanie przewodów o przekroju niemal dwukrotnie większym od dotychczas użytkowanych oraz zainstalowanie łączności światłowodowej. Zmiana układu sieci z jedno na dwutorowy pozwoli na oferowanie większych mocy przyłączeniowych oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo zasilania i parametry pracy urządzeń. Zastosowana technologia zwiększy niemal dwukrotnie dopuszczalną obciążalność zastosowanych przewodów, dzięki czemu wzrosną potencjalne możliwości przesyłowe. W efekcie zostanie także uporządkowany przebieg linii i usunięcie istniejących kolizji z sieciami średniego oraz niskiego napięcia, co wpłynie na mniejsze ryzyko wystąpienia awarii.

 

- Podpisana umowa jest dla PGE Dystrybucja wypełnieniem zobowiązania do zapewnienia naszym odbiorcom bezpiecznych i pewnych dostaw energii elektrycznej. Nowa linia przesyłowa pozwoli znacząco zwiększyć wolumen przesyłanego prądu, co przełoży się również na wyższe możliwości przyłączania, także dużych odbiorców - powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Warszawa.

 

linia-radzymin-malopole.jpg

Budowany, dwutorowy ciąg zasilający 110 kV będzie wykonany w ramach większej puli inwestycji, obejmujących m.in. modernizację stacji zasilającej Wyszków, budowę nowej stacji zasilającej Małopole i modernizację linii WN Radzymin – Wyszków. Obecnie spółka jest w trakcie procedowania zamówienia na drugą, komplementarną część modernizacji – budowę linii WN od stacji zasilającej Małopole do stacji zasilającej Wyszków. Planowane inwestycje wynikają z szybko rosnącego zapotrzebowaniem na moce przyłączeniowe terenów położonych wzdłuż trasy S8, zarówno ze strony biznesu, jak i odbiorców indywidualnych. Dynamicznie rozwijający się lokalny przemysł, produkcja i usługi wymagają zapewniania zasilania na oczekiwanym poziomie, a nowe linie i stacje pozwalają spółce zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby rynku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site