Pierwsza w Polsce maszyna do kablowania sieci energetycznych przyspieszy inwestycje PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja prowadzi strategiczny dla polskiej energetyki, program kablowania sieci średniego napięcia (SN). Do 2026 roku zwiększymy udział podziemnych linii kablowych na terenie swojego działania do min. 30 procent. W tym celu Spółka nabyła pierwszą w Polsce tej klasy maszynę do układania kabli energetycznych pod ziemią.

 

pokaz-janow-2.jpg

Od czterech lat w Grupie PGE realizujemy strategiczny program kablowania sieci średniego napięcia. Do 2026 roku planujemy przekroczyć 30 proc. udziału podziemnych sieci. Oznacza to, że w ciągu 3 lat na naszym obszarze dystrybucyjnym skablujemy ponad 9 tys. km sieci, przy jednoczesnym demontażu ponad 7 tys. km istniejących linii napowietrznych. Na potrzeby realizacji programu zakupiliśmy pierwszą w Polsce, specjalistyczną, nowoczesną maszynę, która jest w stanie ułożyć nawet 5 km linii kablowej dziennie. Pozwala to na zdecydowane przyspieszenie realizacji inwestycji. Wymierną korzyść stanowią także niższe koszty niż w przypadku tradycyjnej metody układania kabli. -  powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

 

pokaz-janow-1.jpg

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej maszyny do kablowania nie tylko skróci się czas realizacji inwestycji, zmniejszy się także ingerencja w otoczenie dzięki zastosowaniu metody układania kabli pod ziemią bez konieczności tworzenia wykopów.

 

maszyna-1.jpg

Kablowanie sieci średniego napięcia to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Grupa PGE. Na terenie działania PGE Dystrybucja łączna długość linii energetycznych przekracza 380 tys. km, w tym 115 tys. km stanowią linie SN. Spółka dostarcza nimi energię do ponad 5,6 mln odbiorców na terenie wschodniej i centralnej Polski. Już teraz na obszarze PGE Dystrybucja jest blisko 26 tys. km skablowanych sieci średniego napięcia, co stanowi blisko 22,5 proc. SN należących do spółki. Przebudowa sieci napowietrznej na kablową wyeliminuje konieczność prowadzenia cyklicznych zabiegów konserwacyjnych związanych z eksploatacją sieci napowietrznej, takich jak wycinka gałęzi i drzew w obrębie linii. Realizowany Program Kablowania zwiększa niezawodność i pewność pracy sieci, zapewniając tym samym ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców, niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

pokaz-janow-3.jpg

Realizacja tak ambitnego zadania jest możliwa dzięki nieustannemu rozwojowi spółki. Nasze największe inwestycje wiążą się z podniesieniem bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców. To dlatego tak szczegółowo zaplanowano modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Linie kablowe, w porównaniu do linii napowietrznych, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych - gwałtowne wichury, intensywne opady śniegu czy ulewne deszcze są najczęstszą przyczyną awarii masowych. Umieszczając linie kablowe pod ziemią, znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń. - podkreślił Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja

Inwestycje w zakresie kablowania sieci średniego napięcia wspierane są przez środki pochodzące z nowej emisji akcji przeprowadzonej przez PGE w 2022 roku o wartości 3,2 mld zł. Połowa środków została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z transformacją energetyczną.

PGE Dystrybucja na potrzeby kablowania linii SN zakupiła specjalistyczne maszyny, stosujące system układania kabli metodą płużenia bezwykopowego. Zestaw składa się z dwóch pojazdów. Jednostka układająca posiada lemiesz pługa, który umożliwia płynną regulację głębokości układania kabla oraz funkcje „płynnej płetwy”, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do wszelkich krzywizn i nierówności terenu. Pojazd wyciągający zakotwicza się do podłoża za pomocą płyty stabilizującej, ciągnie pług ze stałą siłą do 180 ton przez każdy teren lub wodę układając ciąg kablowy. Układanie kabli odbywa się z bębnów zamocowanych na konstrukcji maszyny układającej oraz przyczepy kablowej.   

dystrybucja_site pgedystrybucja_site