Podlaskie Orły Wprost dla PGE Dystrybucja

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 marca br.w Białymstoku, rozdane zostały nagrody „Orły” Wprost. Wyróżnienia przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Jednym z wyróżnionych był białostocki oddział PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja oddział Białystok pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze  27 210 km2 w 3 województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Oddział dostarcza energię elektryczną do ponad 721 tys. Odbiorców w 151 gminach i zarządza prawie 45 tys. km linii wszystkich napięć.

Białostocki oddział PGE Dystrybucja w 2022 r. prowadził szereg inwestycji polegających m.in. na wybudowaniu, bądź zmodernizowaniu, blisko 600 km linii energetycznych. Duża część inwestycji była realizowana w oparciuo Program Kablowania, którego celem jest zastępowanie linii napowietrznych i zwiększenie udziału linii kablowych w ciągu najbliższych lat do 30% w sieci średniego napięcia (SN).

 

orly_2.jpg

Wyróżnienie zostało przyznane za nieustanne inwestowanie w infrastrukturę elektroenergetyczną w północno-wschodniej części Polski. Statuetkę  odebrał Jacek Płoński, dyrektor generalny PGE Dystrybucja oddział Białystok.

- Dziękuję serdecznie za przyznanie nagrody. Umieszczenie spółki w gronie laureatów jest dla nas bardzo ważne, bo oznacza docenienie tego, co robimy każdego dnia, by zapewnić dostawy energii elektrycznej do odbiorców PGE Dystrybucja. Ciągły rozwój spółki to priorytet, dlatego na kolejny rok zaplanowaliśmy jeszcze większe inwestycje na terenie działania naszego oddziału – powiedział Jacek Michał Płoński, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja oddział Białystok.

 

dsc_2110.jpg

W najbliższych latach przed białostockim oddziałem stoi wiele wyzwań. Związane są one w głównej mierze z transformacją energetyczną kraju. Do najważniejszych z nich należą Program kablowania sieci SN i program wymiany liczników na Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO). Tylko w 2023 roku na inwestycje na terenie działania oddziału Białystok zostanie przeznaczone ponad 600 mln zł.

 

orly_1.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site