Podziemne linie kablowe zastąpią sieć napowietrzną w Piotrkowie Trybunalskim

PGE Dystrybucja Oddział Łódź podpisała umowę na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z kablowaniem linii napowietrznych średniego napięcia w północnej części Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość inwestycji szacowana jest na 9 mln zł.

Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na II kwartał 2023 roku, obejmie przebudowę części linii napowietrznych średniego napięcia (SN) relacji Wolbórz-Piotrków oraz Piotrków-Sulejów. Tereny te są zalesione przez co dostęp do nich jest utrudniony, zwłaszcza podczas awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Zaplanowane prace będą polegały na budowie podziemnych linii kablowych SN, o łącznej długości ponad 13 kilometrów. Powstanie również 8 złączy kablowych SN, a istniejące słupy stacji transformatorowych zostaną zmodernizowane. Linia kablowa SN zostanie położona w pasie dróg publicznych, przebudowie ulegnie także część linii napowietrznej.

 

kablowanie-piotrkow-1.jpg

- Przebudowa odcinków linii zasilanych z GPZ 110/15 kV w Piotrkowie Trybunalskim wpłynie na poprawę pewności zasilania i jakości dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców miasta – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Dodatkowo odcinek linii Wolbórz-Piotrków, jako zasilanie rezerwowe, podniesie pewność zasilania dla okolicznych miejscowości - dodaje.

 

PGE Dystrybucja realizuje ustawowy Program kablowania sieci SN, który zakłada 30 proc. udział linii podziemnie skablowanych w polskim systemie dystrybucyjnym do 2023 roku. Na terenie działania Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski skablowanych zostanie ponad 380 km linii. Spółka przebuduje sieć m.in. na odcinkach Szreniawa-Czermno, Piotrków–Wadlew, Kalinko-Tuszyn Las, Gorzkowice –Przedbórz, Radomsko–Bacutil, Radomsko-Wojciechów, Gorzkowice–Bełchatów oraz na odgałęzieniach linii w okolicach miejscowość Grzeszyn. Zaplanowano również przebudowę wyprowadzeń linii ze stacji SN Kruszów oraz modernizacje stacji 110/15 kV w Sulejowie, Piotrkowie Tryb. (stacja „Pioma”), Gorzkowicach i Radomsku.

 

kablowanie-piotrkow-2.jpg

Program kablowania sieci SN wspiera rządową „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i tym samym realizuje założenia Polityki energetycznej Polski. Część środków, z których prowadzone są modernizacje sieci pochodzą z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego.

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site