Podziemne moce z GPZ Korczew

PGE Dystrybucja ukończyła wyprowadzanie nowych mocy z GPZ Korczew. Nowe linie kablowe średnich napięć, prowadzone w technologii kabli układanych pod ziemią, powiązały dotychczasowe ciągi zasilające z wydajnym źródłem mocy.

W ramach wyprowadzania mocy z GPZ Korczew, PGE Dystrybucja w ciągu 2022r. wybudowała w sumie ponad 33km podziemnych linii kablowych średniego napięcia (SN), zasilających łącznie 162 stacje transformatorowe SN/nN. Całość poniesionych nakładów przekroczyła poziom 12 mln złotych. Siedem nowych kablowych linii SN, które powstały w ramach inwestycji, pozwoliło na wyprowadzenie mocy na tereny, na których wcześniej zauważalny był ich niedostatek, skutkujący m.in. przeciążeniami sieci. Dzięki temu znacząco wzrosły możliwości przyłączania nowych Odbiorców oraz potencjał do zwiększania mocy przyłączeniowych. Wraz z liniami wybudowana została sieć łączności światłowodowej, dzięki której możliwe jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu pracą sieci, bieżące monitorowanie jej aktualnego stanu oraz efektywne wykorzystanie mocy przesyłowych.

 

kablowanie-korczew.jpg

„Budowa linii kablowych wyprowadzających moce powstałe po uruchomieniu GPZ Korczew i ich integracja z istniejącymi liniami jest inwestycją w przyszłość, która przyniesie korzyści dla wszystkich stron. Energetykom pozwoli na bardziej niezawodne użytkowanie infrastruktury, lokalnemu przemysłowi i firmom da impuls do rozwoju poprzez oferowanie mocy przyłączeniowych, a Odbiorcom – niezakłócone i jakościowe dostawy energii” – powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Warszawa – „Z naszej strony to także krok w stronę realizacji „zielonej” strategii, ponieważ nowoczesne linie kablowe pozwalają bardziej efektywnie zarządzać energią wprowadzaną przez mikroinstalacje.”

Bardzo ważnym aspektem inwestycji jest powiązanie już istniejących linii SN z nowo powstałym GPZ. Dotychczas obsługujące tereny wokół GPZ Korczew linie średnich napięć były bardzo wydłużone (najdłuższy ciąg miał niemal 100 km), co w przypadku zdarzeń pogodowych znacznie zwiększało ryzyko powstawania uszkodzeń oraz nieplanowanych przerw w dostawie energii. Wydłużone linie to także kwestia utrzymania właściwych parametrów napięcia. Budowa nowych linii i powiązanie istniejących ze źródłem mocy pozwoliło znacznie skrócić zasilane odcinki sieci, podnieść pewność i jakość zasilania Klientów, a także ograniczyć potencjalne efekty uszkodzeń oraz skrócić czas usuwania awarii czy prac planowych.

Opisana inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu Kablowania 30”, przyjętego w Spółce planu zakładającego zwiększenie poziomu skablowania sieci SN do 30 proc. (z 22 proc. w 2020 roku) w odniesieniu do łącznej długości sieci SN. Zwiększanie udziału linii kablowych w sieci jest zgodne z ogólnoeuropejskimi trendami i Regulacją jakościową 2018-2025, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site