Postępowanie o zatwierdzenia nowej taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2021

Informujemy, że przed Urzędem Regulacji Energetyki toczy się postępowanie o zatwierdzenia nowej taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2021, w związku z czym na podstawie art. 47 ust. 2c ustawy Prawo energetyczne od dnia 01.01.2021 r. do czasu wejścia w życie nowej taryfy na rok 2021 stosowana będzie taryfa dotychczasowa z roku 2020r.,  z uwzględnieniem poniższych z nowych stawek opłaty OZE i kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej.

 

  •         stawki opłaty OZE, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021 (informacja w załączeniu);
  •         stawki opłaty kogeneracyjnej, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2067) (informacja w załączeniu);
  •         stawek opłaty mocowej, które będą stosowane w wysokości wynikającej  z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247) (informacja w załączeniu)

O stosowaniu nowych stawek na rok 2021 r. informował również Urząd Regulacji Energetyki między innymi w komunikacie z dnia 16.12.2020 r., gdzie wskazano obowiązek stosowania w rozliczeniach wskazanych wyżej nowych stawek niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site