Powiat sokólski ze zmodernizowana siecią energetyczną

PGE Dystrybucja Oddział Białystok modernizuje i przebudowuje sieć, by zmniejszyć liczbę awaryjnych wyłączeń oraz poprawić warunki zasilania nowo przyłączonych obiektów.

Modernizacja linii średniego napięcia relacji Sokółka – Chreptowce to kolejna, po przebudowie Węzła w Porosłach, inwestycja zrealizowana przez Rejon Energetyczny Białystok Teren. Jej realizacja była podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w gminie Kuźnica, która znajduje się na terenie przygranicznym.

 

linie-sn-rpz-sokolka-chreptowce-5-.jpg

Rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia  połączono z modernizacją już istniejących odcinków. W ramach inwestycji ułożono ponad 5 km linii kablowej i wybudowano  trzy nowe stacje kontenerowe SN/nN. Wymienione fragmenty linii kablowej zastąpiły awaryjne odcinki sieci napowietrznej. Natomiast nowo powstające stacje transformatorowe zabezpieczą zwiększone zapotrzebowanie na moc w regularnie rozszerzanej infrastrukturze elektroenergetycznej, w strefie przygranicznej.

 

linie-sn-rpz-sokolka-chreptowce-6-.jpg

- PGE Dystrybucja Oddział Białystok, inwestując w rozbudowę i modernizację sieci, ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, przedsiębiorców oraz lokalnych instytucji publicznych - mówi Jacek Płoński, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok.- Spółka systematycznie modernizuje i przebudowuje sieć, by zmniejszyć liczbę awaryjnych wyłączeń oraz poprawić warunki zasilania nowo przyłączonych obiektów  – dodaje.

 

Program kablowania przynosi także duże korzyści dla środowiska naturalnego. Ograniczona zostaje powierzchnia wycinki drzew i gałęzi rosnących w pasach technologicznych linii napowietrznych. Zdecydowanie zmniejsza się również liczba przypadków porażenia prądem ptaków, które wpadają w przewody linii napowietrznych. Ponadto, rezygnacja z tradycyjnych, nieizolowanych przewodów na rzecz kabli podziemnych i przewodów izolowanych poprawia odporność sieci dystrybucyjnej na różnego rodzaju awarie i klęski żywiołowe, które w ostatnim czasie występują z większą siłą i częstotliwością.  

 

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Jest ona realizowana w ramach programu kablowania sieci PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site