Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Wysokie ceny energii na rynku hurtowym, wzrost opłat regulowanych odgórnie przez przepisy prawa, konieczność inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną są powodem wzrostu stawek dla wszystkich grup odbiorców PGE Dystrybucja. Wyniesie on średnio 48 proc, natomiast dla odbiorców z taryfy grupy G będzie to średnio 48,3 proc.  Podwyżki nie obejmą gospodarstw, których zużycie prądu zmieści się w limitach określonych w rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Czynnikiem, który przekłada się na wzrost rachunków za dostawy energii elektrycznej są wysokie ceny energii na rynku hurtowym. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zakupują energię na potrzeby pokrycia strat powstałych w procesie dostarczania prądu do odbiorców. Ceny energii na rynku hurtowym odpowiadają za blisko połowę wzrostu stawek. Kolejnym powodem podwyżek jest wzrost opłat wynikających z przepisów prawa, które nie zasilają OSD, ale są uwzględnione w ich taryfach. Chodzi głównie o stawkę jakościową dotyczącą utrzymania krajowego systemu elektroenergetycznego.

 

Oba powyższe czynniki odpowiadają za około 75 proc. podwyżek, jednak wzrost opłat wynika również z konieczności wzmożonych inwestycji w modernizację sieci. Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej jest niezbędną podstawą transformacji sektora energetycznego zmierzającej do dywersyfikacji źródeł energii oraz integracji sieci z Odnawialnymi Źródłami Energii. Na 2023 rok spółka zaplanowała rekordowy budżet inwestycyjny, wynoszący ponad 3,5 mld zł.

 

W ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej przyjęty został pakiet ustaw, mający na celu ochronę konsumentów. Zgodnie z jej założeniami dla części odbiorców, w ramach określonych limitów, ceny w 2023 roku będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. Dla gospodarstw domowych limit wynosi do 2 MWh rocznie, zwiększony limit do 2,6 MWh przysługuje rodzinom z osobą niepełnosprawną, a rolnikom i posiadaczom Karty Dużej Rodziny do 3 MWh. Po przekroczeniu preferencyjnych limitów nadwyżka będzie rozliczana po aktualnych stawkach z taryfy na 2023 rok.

Stawki zatwierdzane i podawane w taryfie są cenami netto, a stawka VAT nie wpływa na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE.

Nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja

dystrybucja_site pgedystrybucja_site