Przedłożenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Karty Aktualizacji Nr B/4/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15.05.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 15.06.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/4/2023 IRiESD. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/4/2023 z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site