Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 2019

W 2019 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,3 TWh. W tym czasie polscy operatorzy wydali na inwestycje ponad 8 mld złotych. Dystrybutorzy energii odnotowali rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 27,6 proc. 

Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy energetycy przyłączyli do sieci ponad 100 tysięcy mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy tyle, ile łącznie we wcześniejszych latach.

Te i wiele innych danych można znaleźć w raporcie „Energetyka. Dystrybucja i przesył 2019”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze zrzeszonymi w nim Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Obszerne i kompleksowe wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych branżą, polską energetyką i gospodarką.

 

W raporcie można znaleźć także informacje na temat nowej roli OSD w systemie elektroenergetycznym, która związana jest z przyszłym modelem rynku energii, wyznaczającym europejskim operatorom jeszcze bardziej istotne niż dotychczas role i zadania, m.in. w obszarze innowacji, magazynowania energii, smart grid, efektywności energetycznej, elektromobilności oraz współpracy z prosumentami i odnawialnymi źródłami energii.

 

Publikacja bardzo obszernie omawia inwestycje, innowacje, współpracę z samorządami  i działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energę Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Ważną częścią raportu podsumowującego działalność sektora dystrybucji energii elektrycznej w 2019 roku są też wypowiedzi ekspertów pracujących w ramach Rad Dyrektorów PTPiREE, które odnoszą się do konkretnych zadań realizowanych przez stowarzyszenie.

Raport „Energetyka.  Dystrybucja i przesył 2019” ukazał się w maju 2020 roku,w roku obchodów 30-lecia istnienia PTPiREE. Jest to kolejne tego typu roczne wydawnictwo stowarzyszenia. Raport dostępny jest między innymi na stronie www.raport.ptpiree.pl 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site