Rozpoczęła się budowa Głównego Punktu Zasilającego Grójec 2

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie powiatu grójeckiego wymusza konieczność rozbudowy istniejącej sieci wysokiego i średniego napięcia. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna mając na względzie rozwój regionu i związany z tym przyrost obciążeń podjął decyzję o budowie GPZ 110/15 kV Grójec 2 (GPZ).

Istniejący GPZ Grójec, jak również linie napowietrzne średniego napięcia nie są w stanie zaspokoić aktualnego zapotrzebowania na energię dla zagłębia sadowniczego w powiecie grójeckim. Łączne obciążenie  GPZ-ów Grójec, Warka i Mogielnica, które funkcjonują na tym obszarze w szczycie swojej pracy, przypadającym na miesiące wrzesień i październik, wynosi około 90MVA. Z tego na sam GPZ Grójec przypada co najmniej połowa tego obciążenia.  Przyrost obciążeń rok do roku w tym okresie sięga przy ostrożnych szacunkach kilku procent rocznie. Zmiana układu pracy sieci średniego napięcia, polegająca na przełączeniu zasilania części  linii 15 kV zasilanych z GPZ Grójec na inne  GPZ-y, łagodzi szczyt obciążeń GPZ Grójec, ale z drugiej strony radykalnie pogarsza poziomy napięć na przełączonych odcinkach linii średniego napięcia.

 

 W czerwcu 2021 r. zrealizowano pierwszy etap prac, który polegał na  demontażu  jednego słupa kratowego linii wysokiego napięcia relacji  Grójec – Piaseczno. W jego miejsce wykonano zabudowę dwóch słupów  kablowych rurowych. Pomiędzy nowymi słupami ułożono tymczasową linę kablową wysokiego napięcia, która została uruchomiona na początku lipca br. Jak zwrócił uwagę Mirosław Wojtachnio, dyrektor departamentu specjalistycznego w PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna - zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi dalsze prace w przy budowie GPZ Grójec 2, bez  konieczności wyłączeń na  linii wysokiego napięcia relacji Grójec – Piaseczno, która ma strategiczne znaczenie dla pewności zasilania GPZ-ów Grójec i Warka.

Zakończenie budowy GPZ Grójec 2 planowane jest w kwietniu 2022 r., a koszt tej inwestycji wyniesie ponad 19,5 miliona złotych netto.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site