Samorząd Przyjazny Energii - szósta edycja konkursu

W kwietniu dowiemy się, jakie gminy i jednostki samorządu terytorialnego zostały laureatami tegorocznej - szóstej edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”. Organizatorzy postanowili docenić uczestników, którzy w 2019 roku podjęli znaczące działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych,  przeciwdziałali powstawaniu smogu lub wspierali rozwój elektromobilności.

Konkurs tradycyjnie organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu: Enei Operator, Energi-Operator, PGE Dystrybucji, Tauron Dystrybucji, innogy Stoen Operator i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Patronat nad konkursem objął Minister Aktywów Państwowych, Minister Klimatu i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Na uznanie jury mogą liczyć jednostki samorządowe z terenu działania każdej ze spółek. Warunkiem jest przesłanie pomiędzy 17 stycznia a 31 marca zgłoszenia na adres pocztowy PTPiREE lub e-mail konkurs@ptpiree.pl.

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, – Środki te będzie można przeznaczyć na kolejne projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE. – Samorządy do konkursu mogą zgłaszać się same lub przez inne podmioty. Warunkiem jest wypełnienie i przesłanie w terminie formularza zgłoszeniowego, który będzie analizowany przez jury konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 kwietnia. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora: www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl. Laureaci zostaną powiadomieni o decyzji jury oraz o dacie i miejscu wręczenia nagród. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2020 r. podczas wydarzenia branżowego.

Zgodnie z regulaminem na nagrody mają szanse jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność. Dla jury przy ocenie szczególnie istotne będą działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej; reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną; wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju; aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych; aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji budynków; działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

W ubiegłorocznej piątej edycja konkursu nagrody zdobyły gminy: Kaczory, Kępno, Ochotnica Dolna, Kleszczewo, Kolno oraz Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy. – W pięciu edycjach nagrodziliśmy 29 gmin i instytucji samorządowych z całego kraju. Każda nagroda była wyróżnieniem za kreatywność, aktywność, dobrą współpracę z sektorem energetycznych, a przede wszystkim działania na rzecz mieszkańców. Energetyka potrzebuje sprawdzonych partnerów samorządowych, dlatego doceniamy i promujemy najlepszych – mówi dyrektor Wojciech Tabiś.

Regulamin, informacje o konkursie, a następnie jego wyniki będą dostępne pod adresem: www.konkurs.ptpiree.pl. Dodatkowo informacje o konkursie będą umieszczone na stronach internetowych współorganizatorów: www.operator.enea.pl, www.energa-operator.pl, www.pgedystrybucja.pl, www.innogystoenoperator.pl, www.tauron-dystrybucja.pl, www.pse.pl.

Regulamin konkursu

dystrybucja_site pgedystrybucja_site