Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. PGE Dystrybucja znajduje się w gronie Liderów w tej dziedzinie – Spółka została nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2022-2023.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbywają się pod hasłem „Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa”, a ich celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę dialogu społecznego oraz wkład pracowników w tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy. Usprawnienie systemu ochrony pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich warunków do jej wykonywania oraz eliminowania niebezpieczeństw wynikających z pełnionych obowiązków. Ochrona zdrowia pracownika stanowi priorytetowe zadanie PGE Dystrybucja, dlatego tak ogromny nacisk w Spółce kładzie się na zachowywanie procedur BHP.

 

zlota_karta.jpg

Choć praca energetyków wiąże się z ogromnym ryzykiem i odbywa się w trudnych warunkach, pracownicy PGE Dystrybucja dbają o swoje bezpieczeństwo. Przestrzeganie zasad BHP i znajomość procedur popłaca – w Spółce w zeszłym roku nie odnotowano żadnego śmiertelnego wypadku przy pracy, odnotowano tylko jeden ciężki wypadek oraz kilka zdarzeń.  Forum Liderów Bezpiecznej Pracy doceniło Spółkę - w zeszłym roku PGE Dystrybucja została uhonorowana Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. To najwyższe osiągnięcie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

PGE Dystrybucja od trzech lat przyznaje wewnętrzny honorowy tytuł Lidera Bezpieczeństwa Pracy oddziałom, którychwyniki w zakresie zaistniałych zdarzeń wypadkowych, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa pracy, są największe w danym roku kalendarzowym.  Pierwszym Liderem Bezpieczeństwa Pracy (w roku 2019) został Oddział Białystok. Rok później tytuł ten otrzymał Oddział Lublin. Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, za rok 2021 tytuł Lidera Bezpieczeństwa Pracy otrzymał Oddział Skarżysko-Kamienna.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site