System Serwisowej Linii Kablowej sprawdził się w trudnym terenie

Blisko rok Serwisowa Linia Kablowa pełniła rolę awaryjnej sieci energetycznej PGE Dystrybucja na terenie Łasku, zasilając tutejszą oczyszczalnię ścieków. 8 czerwca nastąpił jej demontaż i przywrócenie standardowej pracy linii kablowej 15 kV Łask 2- Przemyśl.

W lipcu ubiegłego roku uszkodzeniu uległ kabel SN na linii 15 kV Łask 2 - Przemysł, zasilający oczyszczalnię ścieków w Łasku. Uszkodzenie nastąpiło na bardzo podmokłym terenie, gdzie wzbierające wody w rzece Grabi utrudniały naprawę kabla. W celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Łasku zastosowano System Serwisowej Linii Kablowej (SSLK) na odcinku kabla o długości 300 metrów (pojemność jednego bębna), wykonując swoisty by-pass w miejscu uszkodzenia. Linię serwisową rozwinięto na podmokłym terenie w pobliżu rzeki Grabi, pod mostem, na drodze wojewódzkiej nr 482.

 

Po zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Łasku, rozpoczęto naprawę uszkodzonego kabla, który ostatecznie wymieniono w kwietniu bieżącego roku. Podmokły teren i brak możliwości wjazdu sprzętu specjalistycznego uniemożliwiał demontaż serwisowej linii kablowej aż do czerwca.

System Serwisowej Linii Kablowej to innowacyjne rozwiązanie, zaprojektowane przez łódzkich energetyków, zrealizowane w 2017 roku przez polską firmę. SSLK to przenośna linia kablowa przystosowana do czasowego podpięcia do odcinka sieci SN w miejsce wyłączonego (uszkodzonego) fragmentu linii. Wykorzystywana bywa podczas awarii czy planowych wyłączeń (prac inwestycyjnych, modernizacji sieci), tam gdzie wyłączenia powodują znaczne utrudnienia. Dzięki zastosowaniu Systemu Serwisowej Linii kablowej, pomimo poważnej awarii linii 15 kV, możliwa była normalna praca oczyszczalni ścieków i spokojna naprawa uszkodzenia. Interwencyjne zastosowanie SSLK było najdłuższym, bo 11-miesięcznym wykorzystaniem linii na terenie działania PGE Dystrybucja.

Łódzki oddział PGE Dystrybucja dysponuje potencjałem w zakresie tego nowoczesnego rozwiązania, pozwalającym na jednoczesną pracę w kilku miejscach. Zdarzało się, iż SSLK pracowała jednocześnie w czterech różnych lokalizacjach.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site