Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2021

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.65.10.2020.MSt1 z dnia 14.01.2021 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2021. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 5(3250) w dniu 14.01.2021 r.

Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.02.2021 r

dystrybucja_site pgedystrybucja_site