Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2022

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.57.10.2021.JCz z dnia 17.12.2021 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2022.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 244(3489) z dnia 17.12.2021 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.01.2022 r.

Taryfa w wersji elektronicznej do pobrania jest zamieszczona poniżej

dystrybucja_site pgedystrybucja_site