Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17.12.2022 r., znak DRE.WRE.4211.72.12.2022.JCz, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2023. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 275(3786) z dnia 17.12.2022 r.

Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.01.2023 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site