Umowa na GPZ Grójec podpisana

PGE Dystrybucja sukcesywnie korzysta ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 na realizację projektów związanych z budową lub modernizacją infrastruktury energetycznej.

Spółka podpisała  umowę z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy o dofinansowanie dla projektu"Budowa GPZ Grójec 2" .

Wsparcie ze środków unijnych w wysokości 12,1 mln zł zostanie przekazane w ramach działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko ‘Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii’.

 

Realizacja projektu „Budowa GPZ Grójec 2" (stacji 110kV/SN w miejscowości Kępina) zaplanowana jest na lata 2020-2022.  Inwestycja umożliwi poprawę zasilania Powiatu Grójeckiego, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej w południowej części województwa mazowieckiego. Dodatkowo, projekt wpłynie na ograniczenie strat energii i zwiększenie możliwości przyłączania OZE.

Całkowita wartość projektu wynosi 19,6 mln zł.

 

logotypy-unijne.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site