UWAGA NA OSZUSTÓW

W związku ze zgłoszeniami naszych Klientów dotyczącymi wizyt w ich mieszkaniach osób podających się za kontrolerów poboru energii elektrycznej oraz przedstawicieli firm oferujących umowy sprzedaży energii elektrycznej, informujemy:

Pracownicy PGE Dystrybucja nie prowadzą sprzedaży bezpośredniej w domach Klientów ani nie pobierają żadnych opłat.

W PGE Dystrybucja wszelkiego rodzaju formalności dokonywane są w Punktach Obsługi Klienta. Spółka obecnie nie prowadzi żadnej akcji dotyczącej zawierania umów, która wiązałaby się z wizytami naszych pracowników w Państwa domach.

Podczas wizyt rzekomych sprzedawców/konsultantów/kontrolerów poboru energii elektrycznej prosimy o zachowanie ostrożności i niepodpisywanie żadnych dokumentów bez ich weryfikacji. Pamiętajmy, jeśli przed drzwiami stanie osoba podająca się za pracownika firmy energetycznej, poprośmy o okazanie identyfikatora lub legitymacji służbowej.

Czynności naszych pracowników bezpośrednio kontaktujących się z Klientami w domach/mieszkaniach obejmują głównie prace eksploatacyjne związane z licznikami, tj. sprawdzanie, wymianę i odczyty liczników energii elektrycznej.

Pracownicy PGE Dystrybucja kontaktujący się z Klientem: 

  • posiadają legitymację służbową ze zdjęciem, logo PGE Dystrybucja i numerem – na żądanie Odbiorcy powinni się wylegitymować;
  • nie pobierają żadnych opłat;
  • nie przedstawiają żadnych ofert sprzedaży energii ani umów do podpisania;
  • mają przydzielone stałe rejony pracy, dlatego w większości są znani Odbiorcom;
  • w razie wątpliwości, Odbiorca może sprawdzić, czy kontroler jest faktycznie pracownikiem PGE – dzwoniąc na wskazany numer do właściwego Punktu Obsługi Klienta i podając dane osobowe oraz nr legitymacji;
  • pracownicy odczytujący licznik posiadają urządzenie elektroniczne do wczytywania danych odczytowych z liczników – tzw. PSION;
  • odczyt liczników dokonywany jest cyklicznie (w zależności od zapisów umowy). Istnieje też możliwość dokonania kontroli układów pomiarowych na zgłoszenie Klienta, np. w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany właściciela nieruchomości czy zgłaszanych reklamacji;
  • Jeżeli pracownicy nie zastaną Odbiorcy, pozostawią u niego kartę, na której Odbiorca sam dokonuje zapisu stanu licznika i podaje go (telefonicznie lub pocztą) do właściwego rejonu energetycznego.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym Rejonem Energetycznym - dane teleadresowe znajdziecie Państwo w tym linku - https://pgedystrybucja.pl/kontakt 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site